Wiem, że jako skarbnik PTSS odpowiadałabym za, i miałabym wpływ na:
Solidne funkcjonowanie gospodarki finansowej PTSS, finansowanie i wspieranie poszczególnych oddziałów w konferencjach, szkoleniach, warsztatach. Może udałoby się stworzyć jakieś stypendia dla członków najbardziej się udzielających.

Jako członek zarządu PTSS dążyłabym przede wszystkim do:
- jak najlepszej współpracy ZG z zarządami poszczególnych oddziałów;
- wspierania mniejszych oddziałów PTSS, aby równie dobrze sobie radzili tak jak większe i bardziej znane oddziały;
- zrzeszenia jak największej liczby studentów, nie tylko tych studiujących w Polsce, ale też tych, którzy studiują za granicą - może w przyszłości udałoby się stworzyć Oddział Terenowy za granicą.

Moja dotychczasowa praca w PTSS, a także w innych organizacjach młodzieżowych, społecznych to:
Jestem studentką czwartego roku. W TSS Lublin działam od pierwszego roku studiów - jako członek zwyczajny, następnie członek Komisji Rewizyjnej, wiceprezes. Aktualnie jestem prezesem TSS Lublin.
Oprócz działalności w Lubelskim Oddziale PTSS, mam doświadczenie w innych organizacjach studenckich, np. w samorządzie studentów UM w Lublinie, co przekłada się na umiejętności w dziedzinie organizowania wszelkiego rodzaju akcji i przedsięwzięć, gospodarowania finansami oraz współpracy z ludźmi.
W okresie 2013/2014 byłam również jedną z głównych organizatorów wydarzenia „Medykalia 2014", w którym uczestniczy kilka tysięcy osób. Jest to bez wątpienia duże wyzwanie finansowe. Dzięki tego typu pracy organizacyjnej nabyłam wiele umiejętności. Od 2011 roku jestem również członkiem Rady Wydziału I Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM Lublin, oraz od 2013 roku pełnię funkcję członka Rady Programowej na I Wydziale.
Przez cały okres studiów jestem starostą mojego rocznika i corocznie jestem wybierana na nową kadencję.
Brałam udział w wielu akcjach profilaktycznych,warsztatach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez różne oddziały PTSS. Uczestniczyłam również w wielu kursach dokształcających organizowanych przez różne firmy, głównie z dziedziny ortodoncji (przynależałam do Sekcji Ortodontycznej PTSS).
W okresie 2012/2013 byłam jedną z organizatorek Konferencji w Lublinie - "Strefa Estetyki 2" i zajmowałam się finansami. Co więcej, we wrześniu 2014 roku byłam Koordynatorką Oddziału TSS Lublin w akcji bicia rekordu Guinessa w myciu zębów.
W czasie całej działalności, dowiedziałam się, że jestem osobą rzetelną, pracowitą i ambitną. Czegokolwiek się nie podejmę, daję z siebie wszystko i w pełni się angażuję. Jestem osobą aktywną, za równo fizycznie jak i naukowo.

W trakcie studiów, i ewentualnie w czasie dotychczasowej aktywności zawodowej, udało mi się... (najbardziej wartościowy dla mnie sukces, osiągnięcie) to:
Przedstawienie plakatu na Europejskim Kongresie Ortodontów w Islandii, w czerwcu 2013 roku oraz działalność w organizacjach non-profit, bogata działalność społeczna na UM, organizacja konferencji oraz wydarzenia „Medykalia 2014" dla kilku tysięcy uczestników.