Autorka przyznaje, że wszyscy lekarze dentyści znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego zrobiła ankietę, w której starała się zebrać problemy i opinie.

Badania prowadzone są we współpracy z Katedrą i Kliniką Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jego wyniki zostaną wykorzystane w celach naukowych i nie mają związku z żadnymi akcjami marketingowymi.

Całość potrwa 15 minut i składa się z metryczki, ankiety i testu psychologicznego dotyczącego lęku. Każdy głos się liczy. Bardzo Was proszę o pomoc.

Pytania dotyczą głównie stanu psychicznego lekarza dentysty np. trzeba określić czy: czuję się spokojny, czuję się bezpieczny, jestem napięty, jestem rozżalony, czuję się swobodnie, jestem przygnębiony, martwię się, czy nie stanie się coś złego, czuję się wypoczęty, odczuwam niepokój, jest mi dobrze, jestem zdenerwowany, jestem roztrzęsiony, jestem „podminowany”, jestem odprężony, jestem zadowolony, jestem zmartwiony, czuję się nadmiernie podniecony, jestem radosny, jest mi przyjemnie.

Ankieta tutaj