Uczestnikom Sympozjum stworzono dość unikatową okazję, dowiedzenia się wszystkiego o procesie leczenia z udziałem nakładek Invisalign – co najważniejsze - nie od przedstawiciela handlowego, a bezpośrednio od uznanych autorytetów, których mocną stroną jest nie tylko potężny zasób wiedzy, zebrany w trakcie wielu lat naukowej kariery, ale także doświadczenie uzyskane w czasie pracy lekarza klinicysty.

Organizatorzy zadbali, żeby w zasadzie każdy z uczestników Sympozjum miał okazję zapytać o:
- skuteczność i efektywność stosowania nakładek Invisalign w porównaniu z aparatami stałymi;
- przewidywalność i stabilność efektów leczenia;
- komfort stosowania nakładek Invisalign i wpływu tego typu aparatów ortodontycznych na higienę jamy ustnej;
- możliwości, jakie oferuje leczenie przezroczystymi nakładkami np. w zakresie okluzji klasy III.

Dwudniowe Sympozjum zainaugurował prof. Tommaso Castroflorio, który analizował kwestię odkształcania się nakładek, oceniał czy ruchy ortodontyczne to tylko efekt zastosowania przyczepów oraz analizował czy można przewidzieć deformację nakładek w klasie II i leczeniu zgryzu otwartego.

Prof. Tommaso Castroflorio prowadzi na świecie projekty badawcze w dziedzinie zaburzeń skroniowo-żuchwowych i elektrofizjologii mięśni żucia. Jest członkiem m.in.: Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), Światowej Federacji Ortodontów ( WFO), Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Bólem (IASP) oraz Amerykańskiej Akademii Bólu Ustno-Twarzowego (AAOP).

- Ortodonci świadomi są, że gdy stosują nakładkę na zęby, odskakuje ona do pierwotnej pozycji i pierwotnego kształtu – wtedy siła jest przekazywana na zęby, wywołując ruch ortodontyczny. Im większe odkształcenie, tym większa siła aktywacji, wytwarzana przez nakładki. Nauka zrobił w tych kwestiach duży krok na przód, a to za sprawą materiału Invisalign G8 SmartForce Aligner Activation – przekonywał Tommaso Costroflorio.

Innowacja ta opiera się na podstawach biomechaniki, nauce o biomateriałach oraz wiedzy i na doświadczeniu w zakresie ortodoncji. Zasadniczym elementem jest elastyczność materiału, z którego wykonane są nakładki. Są to inteligentne rozwiązania, w których rozkład sił i naprężeń jest wynikiem długoletnich badań naukowców pracujących w laboratoriach zajmujących się materiałoznawstwem.

Invisalign G8 SmartForce Aligner Activation (SFAA) pomaga w zwiększeniu przewidywalności leczenia: stłoczeń, zgryzów krzyżowych oraz zgryzów głębokich. W systemie tym wybrane obszary powierzchni nakładki są specjalnie wyprofilowane, tak aby siły przykładane do powierzchni zębów były optymalne, tak aby precyzyjnie kontrolować położenie, kierunek i intensywność tych sił.

Ściśle określona aktywacja nakładki zapewnia najlepszy efekt przy minimalizowaniu niepożądanych ruchów zębów. SFAA, we współpracy z nowymi typami zaczepów zoptymalizowanych - wspomaga proces rozszerzania łuku w odcinkach bocznych. W ten sposób zmniejsza się ryzyko wychylania koron do przedsionków podczas ekspansji łuku. SFAA wspiera intruzję w odcinku przednim poprzez ulepszenia finalnych pozycji zębów (w celu wyrównania krzywej Spee). W ten sposób zapewniona jest prawie dwukrotna poprawa przewidywalności intruzji dolnych siekaczy.

Więcej o wydarzeniu na stronie: Sympozjum Naukowe Invisalign 2021 r. 

Czytaj także: Invisalign: o tym każdy ortodonta powinien wiedzieć