Projekt "Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego", którego koordynatorem jest Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizuje sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Projekt ten obejmuje cały Uniwersytet, a jego celem jest poznanie losów absolwentów Uczelni.

Co wiadomo o absolwentach kierunku lekarsko-dentystycznego 2012/2013?

69 proc. z ankietowanych jako kryterium wyboru studiów wskazało zainteresowania. Tyle samo osób skusiła perspektywa wysokich zarobków. 54 proc. stomatologię wybrało dlatego, ze jest to prestiżowy kierunek, a 5 proc. ze względu na tradycje rodzinne.

76 proc. ojców badanych osób posiadało wyższe wykształcenie, 8 proc. - zasadnicze zawodowe.

Ankieta sprawdzała również, jakie dodatkowe aktywności podejmowali badani w czasie studiów. I tak, 54 proc. przyznało się do uczestnictwa w studenckich kołach naukowych, 23 proc. w aktywnościach Akademickiego Związku Sportowego, a po 8 proc. w samorządzie studenckim oraz chórze lub zespole uczelnianym.

Wszyscy absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego odbyli praktyki zawodowe w Polsce.

15 proc. dentystów pracuje i nie kontynuuje nauki. Pozostali łączą pracę z dalszą edukacją.

8 proc. ankietowanych wykonuje pracę „najemną". 46 proc. uruchomiło własną działalność gospodarczą i tyle samo łączy obie formy zatrudnienia.

60 proc. badanych pracę znalazło w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Pozostali szukali jej maksymalnie 3 miesiące.

Wszyscy ankietowani jako najlepsze źródło poszukiwania zatrudnienia wskazało internet oraz prasę.

80 proc. badanych wykonuje pracę na terenie woj. małopolskiego. 20 proc. po ukończeniu studiów pracuje w woj. podkarpackim.

60 proc. zatrudnionych jest na pełen etat. 

40 proc. pracuje dla jednostek budżetowych, pozostali na rynku prywatnym.

40 proc. zarabia powyżej 4700 pln - pozostali 1800-2300 (20 proc.), 2300-2700 (20 proc.), 3200-3700 (20 proc.)