• Odbyło się dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego 2017-2022
  • Studia stomatologiczne ukończyło 67 studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 18 listopada

Dyplomatorium  2017-2022

Tej jesieni studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ukończyło 67 studentów rocznika 2017-2022. Specjalna uroczystość - dyplomatorium tegorocznych absolwentów odbyło się 18 listopada 2022 r. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum.

W uroczystości wzięły udział władze uniwersyteckie m.in.:  rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. nauki prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Radosław Owczuk, prodziekani WL: prof. Ewa Słomińska, prof. Aida Kusiak, dr hab. Maria Bieniaszewska, prof. Paweł Zagożdżon, dr hab. Kamil Chwojnicki, a także dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego.

 Dyplomy dla 67 dentystów

 Uroczystość zaszczycili także: lek. dent. Agnieszka Gwiazdowska, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz dr Jacek Kaczmarek, specjalista ds. relacji z absolwentami zagranicznymi, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów GUMed. Po złożeniu przyrzeczenia absolwenci odebrali dyplomy z rąk prof. Marcina Gruchały, prof. Radosława Owczuka i prof. Aidy Kusiak.