Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, w podziale na dziedziny
(wiosna 2022/jesień 2021):
chirurgia stomatologiczna 17/22;
chirurgia szczękowo-twarzowa 6/15;
ortodoncja 12/10;
periodontologia 11/14;
protetyka stomatologiczna 9/15;
stomatologia dziecięca 7/11;
stomatologia zachowawcza z endodoncją 34/29.

Razem 96 miejsc