Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 sierpnia 2022 r. podaje limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko - dentystycznym (Dz.U. z 5 sierpnia 2022 poz. 1655).

Wynika z niego, że w roku akademickim 2022/23 będzie 1334 miejsc na stomatologii (1234 w roku 2021/22):

  • 807 miejsc - jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów
    stacjonarnych w języku polskim (695 w 21/22);
  • 24 miejsca - jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim – miejsca dla cudzoziemców* (25 w 21/22);
  • 211 - Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim (228 w 21/22);
  • 292 - jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski (286 w 21/22)

 * Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców
zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim