• Niemal 10 tys. maturzystów każdego roku rywalizuje o indeks wydziału lekarsko - dentystycznego
  • Sytuację walczących o prawo do studiowania stomatologii komplikuje fakt, że w tym roku na polskich uczelniach pojawili się Ukraińcy i obywatele polscy studiujący w Ukrainie
  • Koszt studiów stomatologicznych wynosi ok. 300 tys. zł (wszystkie semestry) 

Stomatologia. Najbardziej oblegany kierunek studiów w Polsce. Nawet 50 kandydatów na miejsce

Studia stomatologiczne są wyjątkowo trudne, często mówi się o szybkim wypaleniu zawodowym dentystów, o niedoszacowanych kontraktach NFZ, o twardej walce o pacjenta komercyjnego. Efekt? Jak zawsze. Na stomatologię zgłosi się w tym roku rekordowa liczba kandydatów na jedno miejsce. Frekwencja w zasadzie nie ma sobie równych. Tylko studia aktorskie mają wyższy wskaźnik chętnych do liczby miejsc, ale tam tych miejsc jest nieporównywalnie mniej.

Miast, w którym można studiować stomatologię jest 10. Są to: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Miejsc na stomatologii będzie ok. 850 

W skali kraju na wydziałach lekarsko – dentystycznych rozdaje się nie więcej niż 900 indeksów. Wielkość ta dotyczy tylko miejsc dla obywateli polskich studiujących w trybie stacjonarnym, a ten oczywiście najbardziej interesuje polskich studentów. Na kierunkach lekarsko - dentystycznych projektowany limit miejsc ogółem jest oczywiście wyższy i sięgać może 1500.

Studenci z Ukrainy na polskich uczelniach medycznych 

Pamiętać trzeba, że w roku akademickim 2022/23 o indeksy będą rywalizowali również polscy studenci kształcący się w Ukrainie oraz obywatele Ukrainy uciekający do Polski przed wojną. To nie lada wyzwanie dla władz uczelnianych, które przyznają, że rozwiązań systemowych, gwarantujących alokacje dodatkowych studentów, nie ma.

Jest jedno pocieszenie dla starających się dostać na studia stomatologiczne. Początkowa olbrzymia liczba kandydatów (bywa, że listy chętnych liczą po kilka tysięcy osób) szybko topnieje wraz z kolejnymi „rozdaniami”. Większość maturzystów składa papiery na kilka uniwersytetów, licząc, że jak nie w jednym, to uda się w drugim lub trzecim. Liczba chętnych ostatecznie topnieje trzy-, czterokrotnie.

Dla marzących o karierze stomatologa, których nie zakwalifikowano na studia dzienne (bezpłatne) istnieje opcja studiowania za pieniądze. Złą wiadomością jest to, że studia stomatologiczne są zdecydowanie najdroższym kierunkiem. Indeks kosztuje ok. 300 tys. zł (cały pięcioletni okres nauki).

Część uniwersytetów medycznych opublikowała cenniki opłat za studia w języku polskim prowadzone w trybie niestacjonarny (komercyjnie) w roku akademickim 2022/23. Nie jest tanio.

Koszt studiów stomatologicznych  

Warszawski Uniwersytet Medyczny

studia na wydziale lekarsko – stomatologicznym (rocznik 22/23):
- cały tok studiów 299,5 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 30,3 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 15,3 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 59,9 tys. zł.

Opłaty za usługi edukacyjne, związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych oraz stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce

Higiena stomatologiczna
- cały tok studiów 69,9 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 11,8 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 6 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 23,3 tys. zł

Techniki dentystyczne
- cały tok studiów 111,9 tys. zł,
- opłata roczna w dwóch ratach po 18,9 tys. zł,
- opłata roczna w czterech ratach po 9,6 tys. zł,
- opłata roczna jednorazowa 37,3 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 22/23)

Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy)
liczba semestrów   10
opłata za każdy semestr 22 tys. zł

Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy)
5375 EUR za semestr

Techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne 5950 EUR za semestr

Higiena stomatologiczna, studia I stopnia stacjonarne 3700 EUR za semestr

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 22/23)
Studia niestacjonarne
- wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł opłata za semestr
- techniki dentystyczne 5 tys. zł za semestr

Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł.

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 21/22)
wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna 44 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 21/22)
wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 40 tys. zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 21/22)
Opłata roczna jednolite studia magisterskie 41 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 21/22)
Opłata roczna jednolite studia magisterskie 39 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 21/22)
Studenci stomatologii nie płacą za usługi edukacyjne w trybie niestacjonarnym za I i VI rok studiów. Za pozostałe lata pobierana jest roczna opłata w wysokości 18,99 tys. zł.