• Punkty edukacyjne może otrzymać każdy uczestniczący w szkoleniu lekarz dentysta funkcjonujący w podmiocie z kontraktem NFZ.
  • Szkolenia online z EDM potrwają do końca 2022 r.

Punkty edukacyjne za udział w szkoleniu

Od 21 marca 2022 r. za udział w szkoleniach przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach z EDM muszą posiadać kontrakt z NFZ, z tym, że uczestniczyć w nich mogą pracownicy aplikującego podmiotu niezależnie od formy zatrudnienia.

Punkty edukacyjne może otrzymać każdy uczestniczący w szkoleniu lekarz dentysta. Konieczne jest wypełnienie dokumentacji poszkoleniowej. Zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych zostanie wysyłane drogą mailową, na adres podany do rejestracji.

Obecnie wszystkie szkolenia w ramach projektu organizowane są w formie online.

Cel szkolenia dotyczącego EDM

Głównym celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Organizatorzy mają nadzieję na zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie obsługi i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Szkolący otrzymają gotowe rozwiązania i standardy ułatwiające wdrożenie EDM w podmiotach leczniczych.

Zakres szkolenia dotyczącego EDM

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”(P1) takich jak:
e–recepta,
e–skierowanie,
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM),
Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Okres realizacji szkoleń: do 31 grudnia 2022 r.

Łącznie zaplanowano przeszkolenie 21120 osób z 3300 podmiotów leczniczych.

Pomoc techniczna: tel. 19 239, mail: akademiaedm@cez.gov.pl

(kontakt całodobowo, przez 7 dni w tygodniu)