• Najdroższe w Polsce studia stomatologiczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kosztują rocznie blisko 60 tys. zł, a za cały tok studiów trzeba zapłacić ok. 300 tys. zł
 • Studia na wydziale lekarsko - dentystycznym są droższe niż inne o profilu medycznym, gdyż wymagają  praktycznej nauki ponad 70. procedur. Zajęcia odbywają się w małych grupach, aby każdy student mógł jak najwięcej czynności wykonać samodzielnie
 • W większości są to zabiegi komercyjne, niefinansowane przez NFZ, więc student musi pokrywać ich koszt 
 • Na kosztochłonność  nauki na wydziale lekarsko - dentystycznym składa się m.in. cena materiałów stomatologicznych, sprzętu oraz narzędzi, które się zużywają

Studia stomatologiczne na 10 uniwersytetach medycznych w Polsce

Stomatologię można w Polsce studiować na dziesięciu uczelniach medycznych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Dla tych, którzy nie zdobędą wystarczająco dużo punktów podczas rekrutacji  pozostają studia płatne. 

Koszt komercyjnych studiów stomatologicznych jest niemały,  za te najdroższe w Polsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trzeba zapłacić 300 tys. złotych. 

Student stomatologii. Uczy się praktyki za własne pieniądze

 - Studia stomatologiczne są drogie i droższe niż wszystkie inne o profilu medycznym. Decyduje o tym przede wszystkim fakt, że nie mają one charakteru obserwacyjnego. Studenci stomatologii wykonują samodzielnie pod nadzorem lekarza konkretne procedury medyczne, w sumie ponad 70., które stanowią o umiejętnościach praktycznych absolwenta szkoły dentystycznej, wyjaśnia w rozmowie z infoDENT24.pl prof. dr hab. Tomasz Konopka, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM we Wrocławiu. 

I za naukę tych właśnie praktycznych umiejętności student płaci. - Przykładowo w ramach zajęć klinicznych z endodoncji NFZ refunduje zabiegi wykonane  w zębach siecznych i kłach. Trudno jednak uczyć studenta tylko leczenia kanałowego zębów przednich, zatem nauka endodoncji w zębach bocznych wymaga opłacenia,  wyjaśnia prof. Konopka. 

- Na cenę studiów (na UM we Wrocławiu rocznie za studia w języku polskim trzeba zapłacić 41 tys. zł, zaś w języku angielskim 61 tys. zł.) wpływa też cena materiałów stomatologicznych i narzędzi. - Ten sprzęt się dekapitalizuje, cały czas musimy dbać o funkcjonowanie fantomów symulacyjnych i unitów stomatologicznych. Ponadto wprowadzamy nowe technologie, które są drogie,  na przykład stomatologię cyfrową. Student powinien wiedzieć, jak można wdrażać do codziennej pracy klinicznej nowoczesne technologie stomatologiczne - informuje rozmówca infoDENT24.pl.

- Staramy się nie odbiegać od standardu kształcenia w krajach zachodnich. Nasz absolwent ma sobie poradzić w całej Europie, więc w trakcie studiów musi poznać najnowsze techniki, a najlepiej by jak najwięcej wykonał samodzielnie, nie tylko z zakresu ekstrakcji zębów, wykonywania wypełnień i leczenia protetycznego uzupełnieniami płytowymi. Nowoczesna protetyka wykorzystuje implanty stomatologiczne i jest to coraz częściej protetyka uzupełnień stałych, a to są w pełni  komercyjne zabiegi, podkreśla prof. Konopka.

- Nie bez znaczenia dla kosztu studiów jest także fakt, że nauka odbywa się w małych pięcioosobowych grupach, gdyż dostęp do stanowiska pracy jest niezmiernie istotny. - A od tego ile czasu student może spędzić z pacjentem, w dużym stopniu zależy zużycie materiałów stomatologicznych. Wszystkie te elementy są szacowane przy ustalaniu kosztochłonności tych studiów, wskazuje prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM we Wrocławiu.

Ile kosztuje stomatologia? Cennik studiów stomatologicznych

Część uniwersytetów medycznych opublikowała cenniki opłat za studia w języku polskim prowadzone w trybie niestacjonarnym (komercyjnie) w roku akademickim 2022/23. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • studia na Wydziale lekarsko – stomatologicznym (rocznik 22/23):
  - cały tok studiów 299,5 tys. zł,
  - opłata roczna w dwóch ratach po 30,3 tys. zł,
  - opłata roczna w czterech ratach po 15,3 tys. zł,
  - opłata roczna jednorazowa 59,9 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy), 10 semestrów 
  opłata za każdy semestr 22 tys. zł
 • Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy)
  5375 EUR za semestr

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 22/23)

 • Studia niestacjonarne
  Wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł opłata za semestr
 • Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców
  Wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna 44 tys. zł ,opłata za cały tok studiów 220 tys. zł
 • Wydział lekarsko – dentystyczny zajęcia prowadzone w języku angielskim 70,5 tys. euro za cały tok studiów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 21/22)
Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 40 tys. zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko - stomatologiczny opłata roczna jednolite studia magisterskie 41 tys. zł
 • Wydział lekarsko - stomatologiczny opłata roczna za studia w języku angielskim 61 tys. zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (rocznik 22/23)
Wydział Medycyny i Stomatologii opłata za semestr 25 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 22/23)
Opłata roczna jednolite studia magisterskie 39 tys. zł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 22/23)

 • Kierunek lekarsko - dentystyczny 623 zł za 1 pkt ECTS (60 pkt za rok) 37380 zł za rok
 • Opłata dodatkowa za semestr pokrywająca wzrost kosztów z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim 7850 zł

Śląski UM Wydział nauk Medycznych w Zabrzu (rocznik 21/22)
Wydział lekarsko-dentystyczny – 40 tys. zł za rok