• 17 kandydatów walczy o jedno miejsce na stomatologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • Na pierwszej liście przyjętych znalazły się 122 nazwiska
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 22 lipca  

17 chętnych na jedno miejsce na stomatologii

Władze UM w Szczecinie zakwalifikowały wstępnie 122 osób (liczba przekracza limit, gdyż nie wszystkie osoby z listy wybiorą ostatecznie PUM na miejsce do nauki).

Wśród przyjętych na I rok studiów (tryb stacjonarny) trzy osoby osiągnęły maksymalną liczbę punktów (200). Minimalny próg punktowy, gwarantujący rozpoczęcie studiów na PUM to 165.

PUM dysponuje 80 miejscami na stomatologii (studia stacjonarne w języku polskim).

Formalności związane z przyjęciem na studia stomatologiczne

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia powinni do 22 lipca dostarczyć do Działu Rekrutacji wymagany komplet dokumentów:

  • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo dojrzałości,
  • fotografię (jedną),
  • zaświadczenie lekarskie.