PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

10 mln zł na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

16-07-2013, 00:01
10 mln zł na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (foto: sxc.hu)
10 mln zł na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (foto: sxc.hu)
Ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania realizacji programu służącego wzmocnieniu potencjału dydaktycznego uczelni. Część uniwersytetów medycznych wie o możliwościach uzyskania wsparcia  w ramach zewnętrznego finansowania, część nie wie. Tymczasem wydziały stomatologiczne UM mogłyby z tych pieniędzy skorzystać. Projekty realizowane będą w ramach działania 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Instytucja przyjmująca projekty: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania wniosków: do 4 września 2013 r.

Celem projektów jest rozwój potencjału uczelni (także medycznych) poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Projekty powinny obejmować jeden (lub kilka) elementów:

- przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;

- rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej;

- podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej;

- organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo - badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie);

- stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego;

- projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej;

- opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy);

- współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny).

Maksymalna wartość dofinansowania przyznawanego w ramach konkursu wynosi 10 mln zł, przy czym budżet wniosku o dofinansowanie projektu może obejmować jedynie koszty współpracy ponadnarodowej ponoszone przez wnioskodawcę i partnerów krajowych.

Patrz także:

Warszawski Uniwersytet Medyczny kupuje sprzęt stomatologiczny

Bezpłatne studia dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Stomatologia najbardziej obleganym kierunkiem lekarskim w Białymstoku

W Łodzi (też) tłumy na stomatologię

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   nauka   uczelnie medyczne   Nauka  

POLECAMY W SERWISACH