NRL: tak dla wyników kontroli NIK, nie dla systemu profilaktyki

10-09-2013, 00:02
To oczywiste, że Naczelna Rada Lekarska obiema rękoma podpisała się pod ustaleniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej przez NIK, a dotyczącej dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych.

Z lektury raportu NIK wynika jednoznacznie, że:

- stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od standardów europejskich;

- szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja osób poniżej 18 roku życia;

- niewystarczające są działania w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki;

- nie ma odpowiednich programów profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia;

- działania podejmowane przez ministra zdrowia w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorób jamy ustnej są nieskuteczne;

- problemy zdrowotne jamy ustnej dotyczą nie tylko próchnicy zębów i chorób przyzębia, ale również innych schorzeń, w tym onkologicznych.

Anna Lella, wiceprezes NRL, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL dopowiada, że:

- ponad 90 proc. chorób jamy ustnej jest możliwych do uniknięcia;

- należy zintensyfikować działania w zakresie profilaktyki, szczególnie w stosunku do dzieci;

- zaniedbania w zakresie profilaktyki można uznać wręcz za niegospodarność;

- schorzenia jamy ustnej są na czwartym miejscu wśród schorzeń najbardziej kosztownych w leczeniu;

- zakres świadczeń stomatologicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest znacznie ograniczony, a nakłady NFZ na opiekę stomatologiczną są z roku na rok mniejsze;

- polscy lekarze dentyści są przygotowani do zapewnienia właściwej, kompleksowej, wysokiej jakości opieki stomatologicznej, gdyż posiadają zarówno odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jak i dysponując najwyższej jakości sprzętem, nabytym ze środków własnych;

- właściwa polityka zdrowotna w zakresie stomatologii może przynieść w przyszłości ogromną korzyść, nie tylko w postaci podniesienia jakości życia, ale także zapewnić oszczędności finansowe ze względu na zmniejszenie następstw nieleczonej próchnicy.