Małopolska: 70 tys. zł na staże podyplomowe

Autor: Pozostałe źródła
30-08-2013, 00:45
71 925,20 zł taką kwotę na realizację staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, przekazał marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

27 sierpnia 2013 r. ukazało się zarządzenie marszałka województwa małopolskiego w sprawie przekazania środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w  2013 r. Zgodnie z dokumentem, przekazał on na ten cel 71 925,20 złotych. Środki zostaną przekazane na:

1) staże lekarzy, lekarzy dentystów rozpoczynających staż od 1 sierpnia 2013 r.,
2) kontynuacje staży lekarzy, lekarzy dentystów od 1 sierpnia 2013  r.,
3) na wyrównanie kosztów związanych z realizacją staży w 2012 r. i w 2013 r.