Gabinet stomatologiczny źle usytuowany

09-08-2013, 00:01
Z jakich przyczyn zamyka się gabinet stomatologiczny? Z powodu wyjazdu za granicę? W wyniku choroby? Na skutek braku pacjentów? Bywają rzeczywiste sytuacje, które bardziej przypominają wymyślone historie, niż realne zdarzenia. Ta właśnie należy do takiej kategorii. Otóż jedna z dentystek zmuszona była do zlikwidowania nieźle prosperującego gabinetu stomatologicznego ze względu na brak drogi dojazdowej.

Nie byłaby to być może sytuacja szczególnie wyjątkowa, gdyby nie fakt, że zdesperowana lekarka walczy niestety bezskutecznie - o przywrócenie drogi dojazdowej (służebności)  przezćwierćwiecze. Wiodła przy tym nieustanne boje o prawo, dzięki któremu mogłaby wznowić pracę. Okazuje się, że właścicielka gabinetu stomatologicznego już raz ponownie zarejestrowała praktykę w 2000 r., licząc na zakończenie wieloletniego sporu z właścicielami gruntu, na którym wytyczono drogę dojazdową do jej domu. W nim to  prowadziła praktykę. Niestety finał zmagań m.in. z urzędnikami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znowu się oddalił i lekarka zmuszona została do ponownego zawieszenia działalności.

Notoryczne zmagania z przeciwnościami skutkowały deprecjacją majątku lekarki, która teraz nie ma środków do życia. Co prawda ostatnio uzyskała uprawnienia do emerytury, jednak jej wysokość - 547 zł netto miesięcznie (po potrąceniu zobowiązań) nie pozwala na egzystencję. Dentystka utrzymuje się dzięki pomocy dzieci.

Wieloletnie sądowe spory nie zniechęciły lekarki do walki o przywrócenie drogi dojazdowej do jej gabinetu stomatologicznego. Jak wiadomo, już od 25 lat walczy o swoje prawa przed sądami, ostatnio jednak nie chodzi o podstawowy przedmiot sporu, tylko o prawo do uzyskania zwolnienia z opłat sądowych (ze względu na trudną sytuację życiową). Na tym polu lekarka również poległa, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienił decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który odmówił skarżącej lekarce przyznania prawa pomocy, polegającej na zwolnieniu jej od kosztów sądowych i ustanowieniu adwokata z urzędu. NSA zadecydował o konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy przez WSA, ale po uprzednim uzupełnieniu przez dentystkę zaświadczeń, które by dokumentowałyby jej trudną sytuację materialną.

W tej sytuacji trudno liczyć na szczęśliwy finał, gdyż nawet pomyślne załatwienie przez skarżącą sprawy jej życia co wydaje się mało realne - z pewnością nie spowoduje wznowienia działalności leczniczej przez wiekową już lekarkę.

Sygnatura akt II OZ 116/13.