PES ostatni dzwonek na złożenie dokumentów uczestnictwa

Autor: Łukasz Sowa
29-07-2013, 00:01
Tylko do 31 lipca można nadsyłać zgłoszenia uczestnictwa w sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Jak to zrobić?

Każdy lekarz dentysta, który chce złożyć wniosek powinien:

- zarejestrować się na stronie CEM, co umożliwi logowanie się do osobistego konta (rejestracja),

- zalogować się na utworzone konto (przypomnienie hasła),

- wygenerować i pobrać wniosek.

Zgłoszenie do egzaminu następuje za pomocą wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej CEM.

Lekarz dentysta składający wniosek powinien go wydrukować i podpisać (własnoręcznie, czytelnie).

Wydrukowany wniosek należy złożyć właściwemu wojewodzie, szefowi jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługującej MON albo MSWiA.

Procedura ta dotyczy jednak tylko tych lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy.

W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:

- nie zdali go;

- nie przystąpili do egzaminu;

- nie zdali jego części;

- nie podeszli do części egzaminu.

konieczne jest elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM.

Nie ma więc potrzeby ponownego składania dokumentów do wojewody (ośrodka wojewódzkiego) albo wymienionych ministrów.

Po wpłynięciu wniosku, CEM zawiadomi te podmioty o zgłoszeniu lekarza (dopuszczenie do egzaminu jest tylko jednorazowe, za pierwszym razem).

Zgłoszenie się do PES po raz czwarty (i kolejny) wymaga uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 700 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek CEM 31 1010 0068 7900 2012 0001 0004 w NBP podając w tytule wpłaty: imię i nazwisko osoby zdającej, "PES" oraz nazwę specjalności.