Dentyści piszą do AOTM w sprawie załącznika definiującego materiały

26-07-2013, 09:08
Jak informowaliśmy w czwartek (25 lipca), Rada Przejrzystości AOTM na poniedziałkowe (29 lipca) spotkanie zaplanowała przedstawienie opinii w sprawie odejścia od określania materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawartych w załączniku nr 12 do rozporządzenia MZ z  30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

- Ponieważ nie znamy żadnych szczegółów dotyczących ewentualnych zmian w tekście rozporządzenia po usunięciu załącznika nr 12 , pozwalamy sobie jedynie wyrazić obawę czy po rezygnacji z niego rozporządzenie będzie dostatecznie jasne - wyrażają obawy członkowie Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, Związku Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenia Lekarzy Indywidualnie Praktykujących.

Do rąk Wojciecha Matusewicza, szefa AOTM trafiło pismo zawierające zastrzeżenia stomatologów do tego projektu. Jako, że podpisał się pod nimi lek. dent Andrzej Cisło, pełnomocnik stowarzyszeń, są one spójne z treścią komentarza, który infoDENT24.pl publikował 25 lipca.

- Przede wszystkim należy podkreślić, że załącznik nr 12 pełni kluczową rolę w tym rozporządzeniu, gdyż dość precyzyjnie dookreśla zakres najczęściej wykonywanych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. Zakres świadczeń zaś jest niezbędnym elementem dla wypełnienia delegacji zawartej w przepisie art 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  - czytamy w piśmie.

- Przywołać należy w tym miejscu, wywodzoną z przepisu art. 2 Konstytucji, zasadę określoności przepisów prawa, która jest standardem prawidłowej legislacji. System prawny powinien bowiem wskazywać w sposób precyzyjny i jasny, zarówno dla lekarza udzielającego świadczenie, jak i dla obywatela, które świadczenia są gwarantowane i finansowane ze środków publicznych, a za które pacjent musi uiścić odpłatność, aby zostały mu udzielone - argumentuje Andrzej Cisło.

- Ponieważ nie znamy żadnych szczegółów dotyczących ewentualnych zmian w tekście rozporządzenia po usunięciu załącznika nr 12 , pozwalamy sobie jedynie wyrazić obawę, czy po rezygnacji z niego - rozporządzenie będzie dostatecznie jasne. Najczęściej wykonywanymi świadczeniami stomatologicznymi są wypełnienia ubytków. W stomatologii zachowawczej standard świadczenia jest w dużej części związany z rodzajem użytego materiału. Jeśliby w ostatecznym kształcie rozporządzenie nie wskazywało jasno standardu świadczeń, należałoby wprowadzić do katalogów osobne pozycje poświęcone procedurom z użyciem dotychczas niestosowanych, lub stosowanych w ograniczonym zakresie materiałów ( np. wypełnień polimeryzowanych warstwowo), a następnie rzetelnie je wycenić i zabezpieczyć środki na sfinansowanie procedur w dotychczas niegwarantowanym standardzie - uważają stomatolodzy.

Źródło: www.autonomia-dent.pl