SUM buduje drugie centrum symulacji medycznej. Skorzystają studenci stomatologii

Autor: Pozostałe źródła
19-07-2013, 00:01
Niecały rok po otwarciu największego w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny ma już gotowy projekt budowy drugiego takiego obiektu. Nowy budynek ma stanąć na terenie kampusu w Zabrzu-Rokitnicy. Nowością będą pomieszczenia ćwiczeń i symulacji stomatologicznej, których nie ma w Katowicach.

Budowa drugiego Centrum pozwoli Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu ma jeszcze skuteczniej dostosować ofertę edukacyjną do wprowadzonej reformy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, likwidującej staż podyplomowy. Pozwoli również na efektywniejsze tworzenie programów nauczania opartych na efektach kształcenia.

Wiadomo już, że prawie całe drugie piętro budynku zajmą pracownie stomatologiczne i laboratoria (m.in. pracownia materiałoznawstwa, laboratoria (gipsu, obróbki cieplnej, metalu, porcelany), pracownia protetyki, ortodoncji i dysfunkcji, chirurgii, radiologii, sala operacyjno ambulatoryjna stomatologiczna, pracownia stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji). Co jeszcze? Nowe Centrum zapowiada się imponująco w czterokondygnacyjnym budynku znajdą się pomieszczenia symulacji medycznej (m.in. blok operacyjny, sala intensywnej terapii medycznej, sala porodowa, sala pediatryczna, sala łóżkowa ćwiczeniowa, sala ćwiczeniowa ogólna) oraz ratownictwa medycznego (symulator ambulansu, sale szpitalnego oddziału ratunkowego, izba przyjęć). Będą one podobne do tych, które funkcjonują w już istniejącym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Sale symulacyjne wyposażone będą w system audio-wideo, umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy połączy te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych symulatora oraz z zapisem czynności wykonanych przez ćwiczących. Gotowy zapis, dający pełen obraz sesji symulacyjnej, będzie następnie odtwarzany i omawiany podczas debriefingu.

Obok pomieszczeń symulacyjnych w Centrum znajdą się również pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę pozwalającą na kompleksowe wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (m.in. multimedialne sale wykładowo - ćwiczeniowe, czytelnia multimedialna).

- Zamierzamy także wykorzystać teren wokół obiektu zdradza plany uczelni rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki - powstanie tam zewnętrzny poligon ratowniczy do ćwiczeń wraz z urządzeniami terenowymi. Dzięki temu zwiększy się możliwość współpracy Uczelni ze służbami ratunkowymi (policją, strażą pożarną, ratownictwem medycznym). Wspólne ćwiczenia pozwolą na lepsze wyszkolenie i efektywniejszą współpracę służb systemu zarządzania kryzysowego, a co za tym idzie ich lepsze przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Potrzebę budowy krajowej sieci centrów symulacji medycznej dostrzegło także Ministerstwo Zdrowia. - W ramach środków na inwestycje budowlane na 2012 r. Ministerstwo przeznaczyło dla uczelni medycznych 3 mln zł na dofinansowanie prac projektowych przy tworzeniu sieci CSM. Skorzystaliśmy z tej możliwości i dzięki temu mamy już gotowy projekt, który pozwoli uczelni starać się o środki na realizację tej inwestycji tłumaczy Izabella Krzak - dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum wyniesie ok.  43 mln zł.

- Dla Uczelni to ogromna kwota, ale przykład Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach pokazuje, że pozyskanie środków na takie przedsięwzięcie jest całkiem realne. Tamten projekt udało się zrealizować w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Liczymy, że także w nowej perspektywie finansowej UE znajdą się środki na budowę podobnych obiektów dodaje rektor SUM. Tym bardziej , że o pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych na tworzenie centrów symulacji medycznej zabiega również Ministerstwo Zdrowia - zapewniał o tym w styczniu tego roku wiceminister MZ Krzysztof Chlebus, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie zagrożenia.

Źródło: SUM