CMKP czeka na uczestników kursów specjalizacyjnych, ale

Autor: Łukasz Sowa
11-07-2013, 00:01
ale długo nie będzie czekało. Okres wakacyjny nie jest najlepszym okresem, żeby uczęszczać na kursy specjalizacyjne w stomatologii, tak więc nie namawiamy do tego. Czas wakacyjny jest jednak najlepszy do tego, aby zapoznać się z jesienną ofertą edukacyjną sygnowaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Decyzje trzeba podejmować bez jakiejkolwiek zwłoki, gdyż kursy te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Przedstawiamy wykaz kursów dla lekarzy dentystów rozpoczynających się w III i w IV kw. 2013 r. Wszystkie kursy są bezpłatne.

 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Wrzesień

Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki

Termin: 16.09.2013 - 18.09.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii,

Kierownik naukowy: doc. dr hab. med. Danuta Samolczyk-Wanyura

 

Tytuł: Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki

Termin: 16.09.2013 - 20.09.2013

Organizator: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii

Kierownik naukowy: dr hab. med. Jadwiga Stypułkowska prof. UJ, dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska

 

Październik

Tytuł: Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego

Termin: 21.10.2013 - 25.10.2013

Organizator: Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Mansur Rahnama prof. nadzw.

 

Listopad

Tytuł: Promocja zdrowia w chirurgii stomatologicznej

Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii stomatologicznej

Termin: 04.11.2013 - 08.11.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chirurgii Stomatologicznej,

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

 

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

Wrzesień

Tytuł: Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi

Termin: 16.09.2013 - 18.09.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii,

rekrutacja zamknięta

 

Październik

Tytuł: Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki

Termin: 10.10.2013 - 11.10.2013

Organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

Kierownik naukowy: dr hab. med. Ludmiła Halczy-Kowalik, prof. nadzw. PUM

 

Tytuł: Złamania szkieletu czaszkowotwarzowego - ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie

Termin: 14.10.2013 - 16.10.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii,

Kierownik naukowy: doc. dr hab. med. Danuta Samolczyk-Wanyura

 

Listopad

Tytuł: Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi. Etiopatogeneza, rozpoznawanie, rożnicowanie, leczenie

Termin: 18.11.2013 - 20.11.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii,

 

ORTODONCJA

Październik

Tytuł: Analiza zdjęć rentgenowskich i cefalometria

Termin: 07.10.2013 - 10.10.2013

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Ortodoncji Instytutu Stomatologii, Kierownik naukowy: doc. dr hab. Małgorzata Zadurska

 

PERIODONTOLOGIA

Wrzesień

Tytuł: Chirurgia śluzówkowo dziąsłowa

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w periodontologii

Stary termin kursu: 02.09.2013 - 06.09.2013

Nowy termin: 02.09.2013 - 04.09.2013

Organizator: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Instytut Stomatologii, Pracownia Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej,

Kierownik naukowy: dr n. med. Witold Jurczyński

 

Tytuł: Chirurgia śluzówkowo - dziąsłowa

Termin: 09.09.2013 - 13.09.2013

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej,

Kierownik naukowy: dr hab. Małgorzata Pietruska

rekrutacja zamknięta

 

Tytuł: Implantologia

Termin: 16.09.2013 - 18.09.2013

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej,

Kierownik naukowy: dr hab. Małgorzata Pietruska

rekrutacja zamknięta

 

Tytuł: Implantologia

Termin: 19.09.2013 - 21.09.2013

Organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Periodontologii,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

 

Tytuł: Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii

Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny - wprowadzający: dla lekarzy specjalizujących się w periodontologii

Termin: 23.09.2013 - 27.09.2013

Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,

Kierownik naukowy: dr n. med. Beata Wierucka-Młynarczyk

 

Październik

Tytuł: Chirurgia periodontologiczna - kurs II

Termin: 03.10.2013 - 05.10.2013

Organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Periodontologii

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Uwagi: Miejsce odbywania się zajęć: Zakład Periodontologii PUM,

 

Tytuł: Laseroterapia

Termin: 14.10.2013 - 16.10.2013

Organizator: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii,

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Janina Stopa

 

Listopad

Tytuł: Laseroterapia

Stary termin kursu: 16.05.2013 - 18.05.2013

Nowy termin: 21.11.2013 - 23.11.2013

Organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Periodontologii,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

 

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Wrzesień

Tytuł: Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych

Termin: 02.09.2013 Wkłady koronowe - Część I

Termin: 03.09.2013 - 04.09.2013 Wkłady koronowo-korzeniowe - Część II

Termin: 05.09.2013 - 06.09.2013 Korony i mosty - Część III

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Beata Dejak

 

Tytuł: Leczenie protetyczne bezzębia

Termin: 09.09.2013 - 12.09.2013

Organizator: Akademia Medyczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Katedra Protetyki Stomatologicznej,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw. , dr n. med. Danuta Nowakowska

 

Tytuł: Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych

Termin: 09.09.2013 - 10.09.2013 Część I

Termin: 11.09.2013 - 12.09.2013 Część II

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej,

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Beata