Swiss Contribution: jest program, będzie menadżer i asystent

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: ms
18-06-2013, 00:01
Na początku czerwca informowaliśmy, że autorzy jednego z największych w kraju projektów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia jamy ustnej ogłosili konkurs na stanowisko: menedżer projektu. Teraz rekrutację rozszerzono również o ofertę dla: asystenta w biurze projektu.

Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, którego pełna nazwa brzmi: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców szuka osoby, do której głównymi obowiązkami będą:

-       organizacja Biura Projektu;

-       przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem;

-       realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym;

-       prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją Projektu;

-       przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w rekrutacji Beneficjentów;

-       przygotowanie procedur konkursowych i umów;

-       opracowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;

-       opracowywanie artykułów i informacji nt. projektu;

-       uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego i Rady Programowej Projektu oraz sporządzanie protokołów;

-       współpraca z partnerami i zatrudnionymi w projekcie;

-       prowadzenie archiwizacji dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

-     współpraca w zakresie obsługi strony internetowej projektu.

Wymagania wobec kandydatów:

-       doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z  funduszy strukturalnych;

-       znajomość procedur, wytycznych, dokumentów dotyczących funduszy strukturalnych  i umiejętność ich praktycznego zastosowania;

-       samodzielność własna inicjatywa;

-       mobilność;

-       dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu;

-       wykształcenie wyższe;

-       znajomość języka angielskiego;

Osoba, która zwycięży w konkursie ofert będzie mogła liczyć na umowę o pracę na czas określony do 12. 2016 r. (1/2 etatu) oraz podstawowe narzędzia pracy (komputer, telefon).

Koordynatorzy projektu proszą o przesłanie do dnia 30.06.2013r. CV i listu motywacyjnego na adres: sekr_dyr@ump.edu.pl

Kontakt:

Karolina Michalak

Kierownik Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ul. Fredry 10

61-701 Poznań

Tel. 061854 60 54

e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl

Źródło: UM w Poznaniu