ZIP ukróci naciąganie na kasę NFZ

17-06-2013, 00:01
Wśród 106 przypadków podwójnego finansowania, które w 2012 r. odkrył  Mazowiecki OW NFZ są również i te dotyczące branży stomatologicznej. W zakresie świadczeń stomatologicznych najczęściej pobieranie pieniędzy z dwóch źródeł (z kieszeni pacjenta i jednocześnie w ramach rozliczeń z publicznym płatnikiem) zdarzało się w przypadku świadczeń obejmujących: znieczulenie, ekstrakcję zęba i wykonywanie zdjęć RTG.

Niemal we wszystkich tego typu zdarzeniach NFZ doprowadził do tego, żeby bezprawnie pobrane pieniądze zostały zwrócone poszkodowanym pacjentom. W jednym przypadku uchybienia były tak drastyczne, że publiczny płatnik rozwiązał umowę o finansowanie świadczeń medycznych.

Jeśli wierzyć zapewnieniom Ministerstwa Zdrowia, tego typu nadużycia niebawem odejdą do przeszłości, gdyż fazę testów przechodzi Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

System ten zapewni pacjentom stały dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach i poniesionych kosztach. Każdy leczony będzie mógł zatem przeanalizować czy, aby procedury, za które zapłacił z własnej kieszeni, nie obciążają jego konta także w ramach rozliczeń z NFZ. Pacjent uzyskać ma również dostęp do informacji  o programach profilaktycznych, możliwościach leczenia za granicą i placówkach posiadających kontrakt z NFZ.

Z pewnością wielu pacjentów, chociażby z ciekawości, będzie chciało skorzystać z ZIP. Nie można wykluczyć, że po uruchomieniu systemu pojawi się wiele pytań (ze strony osób odwiedzających te gabinety dentystyczne, które mają kontrakty z NFZ). Skromny koszyk świadczeń stomatologicznych, obowiązujący w ramach powszechnego ubezpieczenia, nie jest powszechnie znany, zatem duża część leczących się u dentysty osób będzie próbowała sprawdzić, czy aby za wszystkie wystawione rachunki powinni zapłacić z własnej kieszeni.