Stomatolodzy chcą szkolić umiejętności w komunikowaniu się z pacjentem

14-06-2013, 00:01
Nikogo nie trzeba przekonywać, że na profesjonalną obsługę dentystyczną składa się nie tylko wiedza stomatologiczna, ale także umiejętność nawiązywania dobrych relacji z pacjentem, od której często zależy wizerunek gabinetu. Tymczasem z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w okresie od stycznia do maja 2013 roku wynika, że 70 proc. lekarzy i lekarzy dentystów nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach dotyczących komunikacji z pacjentami, radzenia sobie ze stresem, czy innych kompetencji miękkich, choć 97 proc. badanych osób uważa, że są to sprawy tak samo ważne jak wiedza oraz umiejętności fachowe.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską projektu "Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę", współfinansowanego przez Unię Europejską. Wsparcia merytorycznego i metodologicznego udzielił Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Celem badania było określenie potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy młodych lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.

Jak pokazują wyniki analizy młodzi lekarze doskonale wiedzą jak duże znaczenie w ich pracy zawodowej mają kompetencje miękkie i odczuwają wyraźny deficyt tych umiejętności. Ich zdaniem są one tak samo istotne, jak wiedza i umiejętności fachowe. Bardzo podobnie oceniają swoją wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ponadto wysoko oceniają przydatność tej wiedzy. Z ankiet wysyłanych drogą pocztową oraz ankiet internetowych przeprowadzonych wśród 1608 lekarzy i lekarzy dentystów w wieku do 35 lat wynika jednak, że większość źle ocenia swoje kompetencje w tym zakresie, a zdecydowana większość (93 proc.) deklaruje potrzebę doskonalenia tych umiejętności.

Podobnie sytuacja wygląda w zakresie szkoleń z prawa medycznego oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Choć 86 proc. respondentów uczestniczyło w takich kursach w trakcie odbywania stażu, a 58 proc. w czasie studiów, tylko niewielu z nich wysoko ocenia poziom własnej wiedzy w tym zakresie (2-4 proc.), a braki wiedzy odczuwa większość, szczególnie w zakresie odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej (81 proc.) oraz wystawiania recept (78 proc.). Zdecydowana większość (85 proc.) ankietowanych deklaruje potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej organizacji systemu ochrony zdrowia.

Szkolenia organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską mają odbywać się na terenie całej Polski i wiele wskazuje na to, że zainteresowanie będzie duże. Wśród proponowanych aspektów z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia znajdą się tematy dotyczące: odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarza dentysty, wystawiania recept na leki refundowane, zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ, form wykonywania zawodu lekarza dentysty, organizacji pracy i zarządzania zespołem.

Wśród szkoleń dotyczących kompetencji miękkich poruszane będą tematy zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, przekazywanie trudnych informacji i wspieranie pacjentów, radzenie sobie z manipulacją i agresją.

źródło: NRL/własne

Patrz także:

Lekarz przedsiębiorca jak zadbać o wzrost konkurencyjności płacąc niewiele

Lekarz przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej

Akademia NFZ kształci świadczeniodawców