Endopilot synonimem bezpieczeństwa

04-06-2013, 00:01
Dokładny pomiar długości kanału korzenia w trakcie leczenia zwiększa komfort pracy i zapewnia precyzję wykonywanego zabiegu. Technologia mikroprocesorowa pozwala na szybką analizę sygnału określającego długość kanału korzenia - i co ważne - zapisywanie zarejestrowanych wartości pomiarowych dzięki uruchamianiu bezprzewodowego sterownika nożnego.

Ustawianie granicy odległości do wierzchołka kanału odbywa się za pośrednictwem prostego przesuwania znacznika na wyświetlaczu endometru. Dzięki takiemu rozwiązaniu głębokość opracowywania kanału można płynnie ustawiać.

Kolejną funkcją kontrolną, pozwalającą na bezpieczne opracowywanie kanałów korzeniowych, jest precyzyjna analiza prędkości i momentu obrotowego silnika endo.

Na specjalnym ciekłokrystalicznym ekranie diody LED informują o:

- pozycji pilnika w kanale;

- kierunku obrotu (w lewo i w prawo);

- granicy momentu obrotowego.

Endopilot zapewnia optymalną, możliwie najszybszą metodę opracowania kanału za pomocą techniki wprawiającej narzędzie w rytmiczne naprzemienne ruchy (w prawo i w lewo).

System inteligentnej redukcji momentu obrotowego pozwala na:

- ograniczenie wydajności cięcia pilnika w szczytowym obszarze;

- stałe wydobywanie wiórów z kanału;

- nieprzerwane transportowanie materiału w kierunku wierzchołka korzenia.

Bezpieczeństwo pracy zwiększa także technika dynamometryczna pozwalająca na uwalnianie narzędzia zablokowanego w kanale. Dzięki takiemu rozwiązaniu w zasadzie można wyeliminować przypadki złamań narzędzia w kanale.

Kolejnym udogodnieniem jest dokładne uszczelnienie kątnicy i silnika. Wyeliminowano w ten sposób uciążliwą operację czyszczenia zbędnego materiału pojawiającego się podczas zabiegu.

Z kolei dzięki wyeliminowaniu wąsików pilnika, jego wymiana jest szybka i łatwa. Endopilot pozwala zatem nie tylko na błyskawiczną, ale i automatyczną podmianę pilników.

Najważniejsze jednak jest to, że przy tego typu rozwiązaniach zapewnione jest wysokie bezpieczeństwo używania pilników. Monitoring ich zużycia opiera się na dokładnej analizie:

- prędkości,

- momentu obrotowego,

- czasu stosowania narzędzia,

- krzywizny kanału.

Użytkownik może według własnego uznania określić margines bezpieczeństwa pracy pilnika. Wszystkie dane rejestrowane są w pamięci podręcznej, tak więc informacje o zużyciu dostępne są także po wyłączeniu urządzenia. W bazie Endopilota umieścić można ok. 1 tys. pilników.

Nie koniec na tym. Wskaźniki LED pozwalają także na uzyskiwanie innych strategicznych informacji, ważnych w trakcie zabiegu. Urządzenie kontroluje proces nagrzewania, analizuje osiągniętą temperaturę i sygnalizuje gotowość do pracy. Ciepłe, pionowe techniki kondensacji sprawiają, że wypełnienie kanałów korzeniowych następuje w sposób gęsty i jednorodny.