NRL: nie szukajmy oszczędności w koszyku świadczeń stomatologicznych

27-05-2013, 00:02
Naczelna Rada Lekarska wyraziła negatywne stanowisko w sprawie publicznie zapowiadanych przez Agnieszkę Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zmian w dostępie do leczenia stomatologicznego dorosłych pacjentów. - Do czasu ustalenia ostatecznego kształtu zapowiadanej kompleksowej reformy ubezpieczeń zdrowotnych podjęcie prac nad takimi zmianami jest przedwczesne uważają przedstawiciele samorządu lekarskiego.

NRL przypomina, że wydatki publiczne na leczenie stomatologiczne w Polsce stanowią - jak na warunki  europejskie - bardzo niewielką część budżetu NFZ (niecałe 3 proc.). - Jednocześnie skala wyzwań stojących przed lekarzami dentystami jest ogromna i dotyczy wszystkich grup wiekowych (Polska ma np. jeden z najwyższych wskaźników procentowych osób bezzębnych w grupie wiekowej 40+"). Podkreślenia wymaga nadto, iż przewlekłe schorzenia jamy ustnej rzutują w znacznym stopniu na ogólny stan zdrowia i przebieg wielu innych chorób. Do tego dochodzi poważna obawa o pogłębienie wykluczenia społecznego i o to czy nieleczący się pełnoletni obywatele będą w wystarczający sposób kształtowali motywację i nawyk do leczenia stomatologicznego swych dzieci czytamy w stanowisku.

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że wielokrotnie wnioskowali o przeprowadzenie analizy poziomu finansowania, zakresu uprawnień, celowości wprowadzenia współpłacenia i ubezpieczeń dodatkowych, również w odniesieniu do leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych