Dentysta - serwismanem?

14-05-2013, 00:04
Prostnice i kątnice, mikrosilniki i skalery powietrzne, wiele typów turbin - wszystkie te elementy powinny być systematycznie smarowane, z reguły po każdym dniu pracy, a gdy dzień ten wydłuża się poza standardowe 8 godzin - nawet dwa razy w ciągu doby. Pamiętać należy jednak, że końcówki wysokoobrotowe np. kątnice przyspieszające, muszą być smarowane w zasadzie po kilkudziesięciu minutach pracy. Oczywiście smarowanie końcówek należy przeprowadzać przed procesem sterylizacji w autoklawie, gdyż smarowanie po sterylizacji powoduje utratę sterylności. Zalecana jest sterylizacja w torbie do sterylizacji w temp. ok. 120 st. Cel.

Większość producentów sprzętu stomatologicznego zaleca stosowanie konkretnych olejów technologicznych, niestety nie ma złotego środka, który byłby uniwersalnym medium zapewniającym należyte smarowanie. Należyte oznacza także to, że każdą nasmarowaną końcówkę trzeba odstawić na jakiś czas główką w dół. Oczywiście przed ponownym zastosowaniem końcówki w procesie leczenia należałoby olej usunąć, uruchamiając ją na kilkadziesiąt sekund wraz ze specjalnym sprayem.

Nie są to czynności skomplikowane, ale pracochłonne i niestety często powtarzane. Nic więc dziwnego, że proces taki został zautomatyzowany.

Specjalistyczne urządzenia zapewniają m.in.:

- czyszczenie oraz smarowanie przekrojów wewnętrznych olejem technologicznym;

- czyszczenie specjalnym roztworem kanałów wodnych i powietrznych;

- przedmuchiwanie końcówek sprężonym powietrzem.

Automatyczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek zapewniają pewniejszy, tańszy i szybszy sposób konserwacji. Cała operacja (czyszczenie, oliwienie i przedmuchanie) z reguły przebiega w ciągu kilkudziesięciu sekund. Sformułowanie tańszy sposób jest uzasadnione, biorąc pod uwagę chociażby oszczędność czasu pracy personelu, pamiętać należy jednak, że koszt zakupu specjalistycznego urządzenia do konserwacji - to wydatek rzędu 5 6 tys. zł.

Dentysta może spodziewać się nst. efektów:

- większej żywotności końcówki;

- mniejszej liczby napraw;

- krótszego czasu serwisowania.

Warto pamiętać, że każdego dnia, przed uruchomieniem turbiny powinno się po zdjęciu końcówki z rękawa i uruchomić przepływ powietrza co najmniej na pół minuty, wówczas to bowiem następuje  usunięcie skroplonej wody z instalacji powietrznej.

Patrz także:

Skaner płyt obrazowych dlaczego warto go mieć

Laser ultra, nowe otwarcie w stomatologii?