Internet podstawowym źródłem wiedzy o usługach medycznych

10-05-2013, 00:01
Konstatacja nie należy do odkrywczych, jednak warto zapoznać się z wynikami badań, jakimi kierowali się specjaliści z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - CSIOZ przy tworzeniu koncepcji Portalu Platformy Publikacyjnej. To nowy portal internetowy w obszarze ochrony zdrowia, który trafić ma do grupy osób szukających użytecznych informacji m.in.: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i pacjentów. Portal powstaje w związku z realizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ).

Wyniki analizy mogą być pomocne dla prowadzących gabinety dentystyczne w modernizowaniu ich strony internetowej lub zmobilizować do rozbudowy internetowych zasobów informacyjnych adresowanych do pacjentów.

Badanie realizowała kilka miesięcy temu firma TNS Polska na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat. Oto podstawowe wyniki ankiety.

Internet stanowi istotne źródło informacji na temat usług z zakresu ochrony zdrowia dla:

- internautów - 73 proc.;

- ogółu Polaków - 41 proc.

Respondenci najbardziej zainteresowani są:

- informacjami o możliwościach leczenia 56 proc.;

- opiniami na temat: lekarzy i placówek ochrony zdrowia 54 proc.

W ocenie ankietowanych w internecie już teraz stosunkowo łatwo dostępne są informacje:

- o lekarzach i placówkach ochrony zdrowia - 75 proc.;

- o chorobach i zalecanych sposobach ich diagnozowania oraz leczenia - 37 proc.

Respondenci najbardziej zainteresowani są:

- informacją o kolejkach osób oczekujących na specjalistyczne świadczenia (usługi lekarskie bądź badania) 61 proc.;

- otrzymywaniem (np. drogą mailową) przypomnień o zaplanowanej wizycie 59 proc.;

- otrzymywaniem (np. drogą mailową) przypomnień o szczepieniach lub badaniach okresowych;

- wystawianiem przez lekarza elektronicznej recepty (tzw. e-recepty) 58 proc.;

- możliwością zapisywania się do lekarza specjalisty przez internet.

CSIOZ zapowiada, że Portal Platforma Publikacyjna zawierać będzie m.in.: informacje związane z:

- refundacją leków;

- prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi ochrony zdrowia;

- kolejkami oczekujących na świadczenia medyczne;

- projektami w ochronie zdrowia;

- bazami danych szkoleń dla pracowników medycznych oraz kadry zarządzającej, w tym szkoleń elektronicznych;

- zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Patrz także: MZ szuka realizatora programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 2015