Paragon fiskalny u lekarza: kolejne pytanie do ministra finansów

06-05-2013, 00:01
Kilkukrotnie pisaliśmy o petycjach środowiska lekarzy do ministra finansów w sprawie jasnych wytycznych opisujących jak ma wyglądać prawidłowo wystawiony paragon fiskalny przez lekarza udzielającego usług komercyjnych. Tym razem z apelem o dokładne wyjaśnienie zasad podatkowych wystąpiło Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

W liście do Jacka Rostowskiego, ministra finansów prezes PPOZ Bożena Janicka zwraca się m.in. z zapytaniem, czy za wystarczający stopień uszczegółowienia usługi lekarskiej na paragonie fiskalnym Ministerstwo Finansów uważa sformułowanie usługa medyczna" wraz z określeniem, czy usługa podlega podatkowi VAT? Sformułowanie to już dziś jest powszechnie stosowane na paragonach.

W opinii PPOZ, dalsze stosowanie takiego sformułowania - usługa medyczna" na paragonie fiskalnym, jest zasadne z dwóch powodów.

Po pierwsze, nie ujawnia tego, co zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza stanowi tajemnice lekarską; dzięki temu nie narusza też praw pacjenta, określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Po drugie, należy pamiętać, że nazwa podana na paragonie VAT służyć ma nie identyfikacji usługi dla potrzeb pacjenta i ewentualnych jego roszczeń (temu służy dokumentacja medyczna), lecz dla celów podatku VAT, a dla tego celu powyższe określenie jest w pełni wystarczające.