Kompozyty z ultradźwiękami

07-03-2013, 00:04
Coraz więcej kompozytów aktywowanych jest energią dźwiękową. Powoduje to przede wszystkim zmniejszenie lepkości materiału wypełniającego nawet do 90 proc. Taki wypełniacz można szybko nałożyć i taki wypełniacz ma wysokie właściwości adaptacyjne do ścian ubytku. Po zakończeniu procesu aktywacji kompozyt uzyskuje docelową, zwartą  konsystencję, a to pozwala na łatwe modelowanie materiału wypełniającego.

Część tego typu kompozytów zawiera zwiększoną liczbę fotoinicjatorów co pozwala na utwardzenie warstwy o grubości nawet do 5 mm w ciągu zaledwie kilkunastu sekund (konieczność stosowania lampy o intensywności w granicach 480 - 650 mW/cm2).

Testy z udziałem jednoetapowego wypełniania ubytków o głębokości do 5 mm pokazują, że integracja materiału z zębiną i szkliwem nie stwarza najmniejszych problemów i są porównywalne do efektów uzyskiwanych przy pomocy standardowych systemów wiążących.

Wypełnienia doskonale widoczne są na zdjęciach RTG, dzięki temu można przekonać się o wysokiej adaptacji materiału do ścian ubytku o najbardziej nawet skomplikowanym kształcie.

Ważne jest również to, że skurcz polimeryzacyjny na poziomie 1,5 1,7 proc. należy do najmniejszych obserwowanych w tego typu materiałach. Oczywistym jest, że takie właściwości powodują, iż minimalizowany jest poziom naprężeń - oscylujący wokół 10 proc. Nie bez znaczenia jest wysoka wytrzymałość kompresyjna rzędu 250 260 MPa (o ok. 20 30 MPa wyższa od powszechnie notowanych wyników).

Cena tego typu zestawów w granicach 2,5 3,5 tys. zł.

Kompozyty z utradźwiękami: właściwości mechaniczne i użytkowe (skrót)

* Duża głębokość polimeryzacji: możliwość wypełnienia ubytków do 5 mm jedną porcją materiału.

* Jednoetapowe wypełnianie i adaptacja materiału do ścian ubytku, bez potrzeby zastosowania upychadła.

* Czasowe zmniejszenie gęstości kompozytu - lepsza adaptacja do ścian ubytku (aktywacja dźwiękowa minimalizuje ilość pustych przestrzeni w materiale).

* Mały skurcz kompozytu i mniejsze naprężenia podczas polimeryzacji.

* Skrócenie czasu zabiegu.

* Sterownik nożny pozwalający na łatwe sterowanie prędkością dozowania

* Nieprzyleganie do narzędzi, eliminacja efektu spływania (łatwość modelowania).