Ostatni dzwonek na stypendium od prezydenta Szczecina

07-03-2013, 00:03
Pomorski Uniwersytet  Medyczny w Szczecinie informuje wszystkich studentów i doktorantów, że w marcu rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego prezydenta Szczecina. Z pieniędzy tych mogą wszyscy, którzy studiują na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym PUM.

Lista kandydatów do stypendium powstaje w iście ekspresowym tempie. Chętni powinni złożyć aplikacje i wniosek o stypendium naukowe w Urzędzie Miasta w pok. 407 Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) do 8 marca 2013 r. do godz. 15.00.

Jakie są szanse na pieniądze? W ostatnim terminie (do 10 października 2012 r.) wpłynęło 70 wniosków, w tym 31 od studentów i 39 od doktorantów. Z powodu niespełnienia wymogów formalnych Komisja Stypendialna odrzuciła 3 wnioski. Ocenie merytorycznej poddano 30 wniosków studentów oraz 37 wniosków doktorantów. Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 8 osób.