Prace protetyczne jak je rozliczać?

31-01-2013, 23:56
Czy prace protetyczne wykonane przez pracownie protetyki stomatologicznej na zlecenie dentysty, które następnie po odpowiednim dopasowaniu oddaje pacjentowi, powinny być zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodowi rozchodów w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki"?

Na pytanie odpowiada interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-27/11-2/KSU dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

O opinię poprosił łódzki lekarz dentysta, który zleca wykonanie protezy innej firmie, po wcześniejszym pobraniu wycisku na konkretną usługę protetyczną. Następnie po wykonaniu protezy przez protetyka, stomatolog gotowy produkt oddaje pacjentowi w  gabinecie. Po wykonanej usłudze przez pracownie protetyki stomatologicznej zostaje obciążony fakturą za wykonane prace protetyczne.

Zdaniem lekarza dentysty, prace protetyczne wykonane przez pracownie protetyki stomatologicznej stanowią dla niego nabycie usługi, a zatem winny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".