Ceny usług stomatologicznych hamują

31-01-2013, 01:00
2012 rok zakończył się wyraźnym wyhamowywaniem wzrostu cen usług medycznych. Okazało się nawet, że w ostatnim miesiącu ubiegłego roku realny ich poziom był niższy o 0,2 proc. niż w końcówce 2011 r. Na tle całej branży medycznej ceny usług stomatologicznych trzymają się jednak stosunkowo nieźle.

Ważne, że w grudniu 2012 r., w stosunku do grudnia 2011 r., nie zanotowano realnego spadku cen w gabinetach stomatologicznych (wzrost o 0,1 proc.), a w całym ubiegłym roku ich poziom wzrósł o 4,6 proc. najwięcej wśród pozycji klasyfikowanych przez GUS jako zdrowe. W tyle za usługami stomatologicznymi znalazły się inne usługi lekarskie (wzrost o 4,2 proc.), a także usługi szpitalne i sanatoryjne (o 2,5 proc.). Nieznacznie w 2012 r. podrożały ceny urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,8 proc. w skali roku). Ceny artykułów farmaceutycznych wzrosły w 2012 r. o 3,0 proc.

Przypomnijmy, że w całym 2011 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 5,6 proc., a więc dokładnie o 1 proc. więcej niż w 2012 r. Było to także więcej niż średnia dla branży medycznej (wzrost o 4,5 proc.).

Pamiętać trzeba, że w całym 2012 r. opłaty związane ze zdrowiem wzrosły przeciętnie o 3,2 proc., podczas gdy w 2011 r. o 4,5 proc. Spowolnienie jest więc wyraźne.

Na cenę usług dentystycznych składa się co najmniej kilkanaście pozycji, w przypadku plomby w podstawowym leczeniu są to m.in.:

Pozycja

Udział procentowy od (w sumie nie musi dawać 100 proc.)

Udział procentowy do (w sumie nie musi dawać 100 proc.)

Koszty stałe prowadzenia gabinetu

30

40

Zysk dentysty

25

45

Wiertła, krążki do polerowania, paski,

10

20

Wypełnienie

4

15

Bond

1,5

6

Dezynfekcja fotelu, jednorazowy śliniak, tacka i kubek

0,5

2