Patrz na laser przez okulary, niekoniecznie różowe

24-01-2013, 23:57
Są lasery o dużej, średniej i małej mocy, pracujące w podczerwieni, w paśmie widzialnym i w nadfiolecie, oparte o gaz, ciecz lub ciało stałe, są lasery bezzłączowe, półprzewodnikowe na wolnych elektronach. Jest wiele podziałów urządzeń laserowych stosowanych także w gabinetach stomatologicznych. To prawda, że laser stwarza wspaniałe  możliwości leczenia, ale przed laserem trzeba się także chronić. Tym bardziej, że w gabinecie stomatologicznym używa się laserów także czwartej klasy bezpieczeństwa, a to stanowi realne niebezpieczeństwo dla lekarza i pacjenta.

O ile promieniowanie laserowe ulegnie zogniskowaniu do bardzo małych rozmiarów, to staje się ono światłem niebezpiecznym (tnącym lub parzącym). Tę właściwość promieniowania laserowego wykorzystuje się we wszystkich procesach chirurgii medyczno - stomatologicznej. Duża gęstość mocy promieniowania jest dostosowana do pracy w twardych tkankach zębów.

Nic dziwnego, że należy wystrzegać się przypadkowego kierowania skoncentrowanej wiązki promieniowania laserowego na tkankę skóry.

Okulary, ale nie tylko

Przede wszystkim trzeba pamiętać o okularach ochronnych. Do ochrony indywidualnej oczu przed promieniowaniem laserowym, służą okulary, gogle i osłony twarzy zaopatrzone w specjalne filtry ochronne.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że w związku z monochromatycznością promieniowania laserowego filtry ochronne przeznaczone są do konkretnych typów laserów. Niebezpieczne promieniowanie laserowe powstaje w widzialnym zakresie widma od 400 nm do 700 nm. Ochrony oczu osłabiają to promieniowanie do wartości zdefiniowanych dla laserów klasy 2 (P 1mW dla laserów pracy ciągłej).

Przy wyborze okularów ochronnych należy uwzględniać wiele parametrów. Jakich? Podstawowe informacje w tym względzie podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.

Czytaj także: Laserem w choroby przyzębia

 

Okulary, ale jakie

Część zaleceń w kwestii ochrony oczu przed promieniami lasera brzmi jak truizm, ale że dotyczą bezpieczeństwa, należy je znać: Otóż okulary muszą:

- być wygodne w noszeniu i zapewnić ścisłe dopasowanie do twarzy (gogle) przy jednoczesnej odpowiedniej wentylacji, w celu uniknięcia zaparowania;

- zapewniać jak najszersze pole widzenia (niczym nie zakłócone pole widzenia - co najmniej 40° w kierunkach poziomym i pionowym dla każdego oka);

- zapewniać dostateczne wysokie tłumienie promieniowania laserowego;

- zapewniać odpowiednią transmisję w paśmie widzialnym (współczynnik przepuszczania światła filtru powinien być nie mniejszy niż 20 proc.);

- być odporne na promieniowanie laserowe, przed którym chronią;

- być tak skonstruowane, aby oprawy oraz części boczne (z wyłączeniem taśmy opasującej głowę - w przypadku gogli) zapewniały taką samą ochronę jaką gwarantują filtry.

Podstawową (ale nie jedyną) informacją mówiącą o przydatności filtru do ochrony oczu przed konkretnym promieniowaniem laserowym (wizytówką filtru) jest jego charakterystyka widmowa, obejmująca zakresy niebezpiecznego promieniowania laserowego oraz widzialnego. Ważne są: - widmowy współczynnik przepuszczania (); - gęstość optyczna (D); - współczynnik przepuszczania światła (v).

Klasy lasera, ale jakie

Klasa 4  to laser najbardziej niebezpieczny, jego użytkowanie jest związane z wieloma uwarunkowaniami opisanymi szczegółowo w normie PN-EN 60825-1:2005, zagrożenie stanowi również promieniowanie odbite i rozproszone (może powodować uszkodzenie skóry oraz stwarza zagrożenie pożarem). Niebezpieczne jest promieniowanie rozproszone, tak dla oczu, jak i dla skóry. Wymagane jest stosowanie okularów (gogli) ochronnych i odzieży ochronnej. Należy też osłaniać tory wiązek laserowych. Zagrożenie stanowią również materiały odparowane z powierzchni oświetlonych przedmiotów.

Klasa 3R  to laser o długościach fali 302,5-106 nm. W pracy ciągłej moc wyjściowa promieniowania nie może przekraczać 5 mW, patrzenie w wiązkę przez przyrządy optyczne może być niebezpieczne.

Klasa 3B - to laser emitujący promieniowanie widzialne lub niewidzialne. Lasery o pracy ciągłej w zakresie IR, VIS i UV(A) mają moc nie przekraczającą 0,5 mW. Laser klasy 3B jest niebezpieczny. Nie wolno obserwować wiązek laserowych (również rozproszonych) przez przyrządy optyczne. Wymagane jest stosowanie okularów (gogli) ochronnych.

Klasa 3A - to laser emitujący promieniowanie widzialne (400 - 700 nm) o mocy nie większej niż 5 mW w przypadku pracy ciągłej. Obserwacja wiązki światła przez przyrządy optyczne może być niebezpieczna. Nie jest jednak wymagane stosowanie okularów (gogli) ochronnych.

Klasa 3B laser o długościach fali od 180-106 nm, moc promieniowania nie przekracza 0,5 mW, bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest zawsze niebezpieczne, patrzenie na wiązkę niezogniskowaną odbitą od powierzchni rozpraszającej jest bezpieczne pod warunkiem, że odległość, z jakiej patrzymy nie jest mniejsza niż 13 cm i czas patrzenia nie przekracza 10 s.

Klasa 2M laser emitujący promieniowanie w zakresie długości fal 400-700 nm, ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, może być niebezpieczny podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.

Klasa 2 laser o małej mocy, emituje promieniowanie widzialne w zakresie 400-700 nm, moc lasera pracującego w sposób ciągły nie przekracza 1 mW, lasery te nie są całkowicie bezpieczne, oczy chronione są poprzez instynktowne reakcje obronne (odruch mrugania). Użytkowanie tego typu laserów nie wymaga stosowania okularów (gogli) ochronnych.

Klasa 1M laser emitujący promieniowanie o długości fal 302,5-4000 nm, które są bezpieczne w normalnych warunkach pracy, może być niebezpieczny podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.

Klasa 1 - laser całkowicie bezpieczny, emituje promieniowanie z zakresu 302,5-4000 nm, moc lasera pracującego w paśmie widzialnych w sposób ciągły, nie może przekraczać 0,39 mW. Urządzenia laserowe klasy 1 są bezpieczne (wiązki laserowe nie są wyprowadzane na zewnątrz urządzenia lub są dostatecznie słabe). Do grupy tej zaliczane są np. odtwarzacze płyt kompaktowych. Laserów funkcjonujących bez obudowy w klasie 1 w zasadzie nie ma.