Credit Agricole spogląda w stronę dentystów

02-01-2013, 23:07
Bankiem zainteresowanym współpracą z właścicielami mniejszych lub większych gabinetów i klinik dentystycznych jest Credit Agricole. Czy druga strona finansowych transakcji wyniesie korzyści z tego typu operacji finansowych? Na takie pytanie infoDENT24.pl stara się odpowiedzieć Tomasz Tchorowski, segment manager w Pionie Małych Przedsiębiorstw w banku Credit Agricole.

Credit Agricole oferuje kredyt inwestycyjny na zakup nowych oraz używanych środków trwałych (na przykład urządzeń specjalistycznych lub innego, pomocniczego wyposażenia gabinetów stomatologicznych). Istotne jest to, że nasz bank sam przekazuje pieniądze bezpośrednio na rachunek dostawcy środka trwałego, a więc z technicznych procedur, związanych z procesem finansowania, wyłączony jest właściciel gabinetu dentystycznego.
Formalności
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest przewłaszczenie finansowanych tym kredytem środków trwałych wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, np. polisy ubezpieczenia przedmiotu (chociażby AC pojazdu).

W przypadku lekarzy dentystów wśród dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego jest zaświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu. Istotne są także dane finansowe prowadzącego gabinet stomatologiczny (bieżące oraz za rok ubiegły).

Nie koniec na tym. Uzyskanie kredytu uzależnione jest z reguły od przedstawienia zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS. Tak czyni większość banków. Credit Agricole nie wymaga natomiast biznes planu i prognoz finansowych obejmujących okres spłaty kredytu (takie właśnie dane niekiedy są także wymagane przy pozyskiwaniu kredytu).

Okres oczekiwania na decyzję kredytową jest liczony w minutach, ale z reguły tak jest na reklamowych spotach. Bank Credit Agricole ostateczną decyzję wydaje w ciągu okło pięciu dni roboczych, ale pamiętać trzeba, że czas ten liczy się od momentu otrzymania przez bank kompletu wymaganych dokumentów.
Warunki spłaty
Credit Agricole zakłada, że spłata należności powinna nastąpić w ciągu maksimum 60 miesięcy (pięć lat), bez karencji w regulowaniu rat kredytu.

Skalę obsługi zadłużenia można obniżyć, o ile kredyt inwestycyjny zaciągany będzie w transzach. Nie we wszystkich przypadkach takie rozwiązanie jest możliwe, ale przy inwestycji realizowanej etapami już tak. Bank Credit Agricole przewiduje taką możliwość.

Jak duży może to być kredyt? Bank uzależnia maksymalną jego kwotę od wartości inwestycji netto, od udziału własnego klienta (ten nie może być mniejszy niż 5 proc.) oraz od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Oprocentowanie minimalne kredytu w Credit Agricole wynosi nieco poniżej 8 proc. w skali roku. Nie wolno jednak zapominać o prowizji przygotowawczej, wynoszącej 2,5 proc. kwoty udzielonego kredytu.
Kredyt gotówkowy
Lekarze dentyści należą do tej grupy zawodowej, która ma wysoki rating w ocenie bankowców. Nic dziwnego, że większość banków przygotowuje dla klientów oferty kredytu gotówkowego. Do tego typu produktów należy Pożyczka Biznes banku Credit Agricole, czyli kredyt gotówkowy, przeznaczony na dowolny cel, ale powiązany z prowadzoną działalnością. W tym przypadku maksymalna kwota kredytu wynosi 120 tys. zł. Nie wymagany jest przy tym wkład własny. Bank może uruchomić pożyczkę w formie jednorazowej wpłaty lub w transzach, bez konieczności przedstawiania faktur. Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy. Pożyczka Biznes udzielana jest bez zabezpieczeń rzeczowych, a właściciel gabinetu stomatologicznego wstępną decyzję kredytową otrzyma od ręki w placówce bankowej. To ukłon w stronę dentystów, którzy niewątpliwie są atrakcyjnymi klientami dla polskich banków.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem