Technicy wypierają się "protezowej krucjaty" posła Girzyńskiego

05-12-2012, 06:17
Komisja Stomatologicza NRL jest w posiadaniu materiałów, które udowadniają, że szeroko omawiana w mediach branżowych interpelacja posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Girzyńskiego, dotycząca możliwości nadania technikom dentystycznym uprawnień do samodzielnego wykonywania protez, bez pośrednictwa lekarza, nie była jedyną. Na szczęście reakcja oficjalnych władz, zarówno Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, jak i Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych jest dość jednoznaczna pisze na swojej stronie www.autonomia-dent.pl lek. dent. Andrzej Cisło.

Dr Cisło dokładnie dokumentuje kolejne interpelacja i zapytania składane przez posła. Wśród nich są:

- dwie interpelacje dotyczące gwarancji na usługi stomatologiczne,

interpelacja nr 10336 w sprawie wprowadzenia w szkołach policealnych dodatkowych zajęć z pobierania wycisków anatomicznych i czynnościowych protez dentystycznych,

- interpelacja nr 11492 w sprawie działania Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i 23 kolejne dot. KS z pozostałych OIL,

- interpelacja nr 11517 w sprawie kontroli punktów edukacyjnych zdobywanych przez lekarzy dentystów,

- interpelacja  nr 11518 w sprawie uprawnień techników dentystycznych do samodzielnego wykonywania protez w zakresie podstawowej protetyki w niektórych krajach UE - na stronach Sejmu brak tekstu,

- zapytanie nr 2525 w sprawie obowiązków lekarzy dentystów przy wykonywaniu protez dentystycznych,

- zapytanie nr 2331 do ministra zdrowia w sprawie ustawy o wyrobach medycznych dotyczącej techników dentystycznych,

- zapytanie nr 2330 w sprawie podziału wynagrodzenia za wykonanie protezy dentystycznej refundowanej przez NFZ

 

Czytaj także: 

Czy technik dentystyczny mógłby samodzielnie oferować usługi pacjentom i dlaczego nie mógłby tego robić

Denturist czy technicy walczą o nowy zawód?

 
Co chce wiedzieć minister zdrowia?
Poseł Girzyński do tablicy wywołał także Ministerstwo Zdrowia, czego dowodem jest list rozsyłany z resortu do Okręgowych Izb Lekarskich z pytaniami o to:

- ilu lekarzy dentystów zarejestrowanych w danej izbie posiada specjalizację z dziedziny protetyki stomatologicznej?

- ilu lekarzy dentystów wykonuje usługi z dziedziny protetyki stomatologicznej na terenie izby?

- ile kursów i szkoleń z dziedziny protetyki stomatologicznej zostało zorganizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów w ostatnim okresie rozliczeniowym (2008-2012)

 
Stanowisko techników
Na szczęście reakcja oficjalnych władz, zarówno Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, jak Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych jest dość jednoznaczna pisze Andrzej Cisło.
W piśmie skierowanym do KS NRL przedstawiciele obu organizacji wyraźnie przekonują, że treści interpelacji posła Zbigniewa Girzyńskiego nie były konsultowane z ich członkami. Sygnatariusze listu zwracają się jednocześnie do samorządu lekarskiego o wsparcie działań techników medycznych umożliwiających uchwalenie Ustawy o zawodach medycznych, która ich zdaniem umożliwi właściwą rejestrację zawodów medycznych, podnoszenie kwalifikacji i ustanowi rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 
Konsekwencje za krucjatę?
- Na początku tej całej sprawy byłem zdania, że należy wysłać dość stanowcze pismo do Klubu Parlamentarnego PiS. Immunitet poselski nie może oznaczać, że będziemy obrażani i mamy patrzeć jak za publiczne pieniądze rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje. Może oficjalne stanowisko organizacji techników ostudzi zapał pana posła pisze lek. dent. Andrzeja Cisło.

 

Więcej na www.autonomia-dent.pl