Dentysta deprawowany przez NFZ we Wrocławiu?

21-11-2012, 05:02
W ocenie OW NFZ we Wrocławiu dentysta może wykonywać dwukrotnie więcej usług niż może wykonać - tak przynajmniej uważa Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, która oceniła zasady kontraktowania świadczeń przyjęte przez urzędników publicznego płatnika.

Komisja Stomatologiczna DRL twierdzi, że dla DOW NFZ nie stwarza najmniejszych problemów fakt, aby ten sam podmiot występował o realizację świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pozornie takie rozwiązanie nie jest niczym niewłaściwym. Tylko pozornie, bowiem takie rozwiązanie spowoduje, że teoretycznie świadczeniodawca przystępujący do obu konkursów może wygrać oba. Z tym jednak, że wówczas okazałoby się, że przy ściśle określonych zasobach, umożliwiających realizację w zasadzie tylko jednego kontraktu zwycięzca w obu postępowaniach musiałby zaspokoić zdecydowanie większą liczbę pacjentów. Trudno oczekiwać, że posiadacz obu kontraktów zdecyduje się na zwiększenie kadry, chociażby dlatego, że w obecnych realiach to robota szuka dentystów, a nie na odwrót.
Dentysta myśli za urzędnika?
KS DRL wyciąga z tej sytuacji taki oto wniosek: zadeklarowany w ofertach czas w pełnym zakresie, jest niemożliwy do zrealizowania, przez tego samego świadczeniodawcę, a mimo to zyskuje on podwójny dochód z tytułu umów zawartych z DOW NFZ.

Trudno liczyć na to, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie zważywszy, że zasady postępowania konkursowego są jednoznaczne i nie pozwalają na wyeliminowanie oferty ze względu na fakt uczestniczenia podmiotu w kilku postępowaniach, tym bardziej, że w żadnym z nich zwycięstwo nie jest zagwarantowane.

KS DRL wytyka DOW NFZ jeszcze inne uchybienie, a mianowicie nierespektowanie  zasady, zgodnie z którą na każde pół etatu przeliczeniowego powinna przypadać dodatkowa praca popołudniowa lekarza dentysty.

KS DRL dziwi się także dlaczego to DOW NFZ dopuszcza możliwość wykazywania przez świadczeniodawców w składanych ofertach harmonogramów, które zakładają dłuższy czas pracy niż do godziny osiemnastej, chociaż regulacje urzędowe nakładają limity wykonywania usługi do godziny osiemnastej. Takie działanie DOW NFZ pozwala na zakontraktowanie większej liczby etatów związanych z jednym stanowiskiem pracy lekarza stomatologa.

Stomatolodzy z DRL uważają, że takie interpretacje przepisów są łamaniem obowiązujących reguł i wzywają dolnośląski NFZ do przejrzenia przeprowadzonych już postępowań i do zmiany nieprawidłowo zawartych kontraktów.