Dentysta w pracy - jak często widuje go Kowalski?

14-11-2012, 06:39
Jak często dentysta przyjmuje w swoim gabinecie statystycznego Kowalskiego? Według danych OECD (z tego i ubiegłego roku) Polak nie czyni tego częściej niż raz do roku (średnio 0,8 razy na 12 miesięcy).

Dużo to czy mało? Niewiele. Średnia w państwach OECD to 1,3 razy w ciągu roku.

Zdecydowanie czerwoną latarnią w tej statystyce są Meksykanie. Ci chodzą do gabinetu dentystycznego ośmiokrotnie rzadziej niż Polacy (ich wynik to 0,1 razy w ciągu roku). Rzadziej niż Polacy do dentyści chodzą mieszkańcy Turcji (0,3), Chile (0,7), ale także bogatego Luksemburga (0,6) oraz Wielkiej Brytanii (0,7).

Taką samą średnią co Polacy mają Węgrzy (0,8).

Zdecydowanymi liderami, jeśli chodzi o wizyty u stomatologa, są Japończycy (średnio 3,2 razy w trakcie roku). Często do dentysty chodzą także mieszkańcy Izraela (2,3), Holandii oraz Belgii (2,1), a także Czech (1,8), Francji (1,7), Hiszpanii, Korei (1,6), Słowacji (1,5). Powyżej średniej OECD są także obywatele m.in. Niemiec, Estonii i Australii (1,4).
Skąd dentysta dostaje pieniądze
Wszystkie te wizyty finansowane są albo w systemie ubezpieczeń powszechnych albo bezpośrednio z kieszeni pacjentów. Polacy więcej wydają na leczenie zębów z własnej kieszeni niż czyni to w ich imieniu publiczny płatnik. W ocenie OECD udział prywatnych pieniędzy w finansowaniu leczenia stomatologicznego Polaków wynosi 63,9 proc. W zasadzie usługi oferowane przez dentystów realizowane są tylko w oparciu o prywatne opłaty w Hiszpanii (97,2 proc,), Szwajcarii (91,0 proc.), Korei (83,5 proc.), Islandii (80,6 proc.), Wegier (76,6 proc.), Norwegii ( 75,4 proc.). Duńczycy w tej statystyce wyprzedzają bezpośrednio Polaków (70,5 proc,). Średnia OECD wynosi 54,2 (proc.).

Najmniej pieniędzy na leczenie zębów z własnej kieszeni wydają Japończycy (23,6 proc.), Holendrzy (25,0 proc,), Francuzi (25,3 proc.), Niemcy (25,9 proc.), Belgowie (28,1 proc.).