Stomatologia w Bydgoszczy: istotne przetasowania

12-11-2012, 05:40
Stomatologia w Bydgoszczy  w przededniu przenosin: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna (WPS) przejęta zostanie przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego. Zgodę na taką transakcję wyraził Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Za zobowiązania WPS odpowiedzialność weźmie szpital im. J. Brudzińskiego.

Po rozbudowie i modernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego mieszczącego się przy ulicach Chodkiewicza i Gajowej - budynek przy ul. Gajowej nie będzie w pełni wykorzystany. W efekcie możliwe staną się przenosiny Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej do zabudowań przy ul. Gajowej. Usługi świadczone przez przychodnię stomatologiczną realizowane byłyby wówczas w nowoczesnych warunkach, a pacjenci mieliby zapewnione maksymalne bezpieczeństwo.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna nie posiada własnej siedziby i korzysta z wydzierżawionych pomieszczeń o bardzo niskim standardzie. Zasadniczym problemem jest to, że przepisy nakazują, aby pomieszczenia, w których realizowane są usługi medyczne, dostosowane zostały (najpóźniej do końca 2016 roku) do nowych, wyższych norm. WPS musiałaby ponieść znaczące nakłady na modernizację wynajmowanego obiektu. Działanie takie byłoby nieefektywne i ekonomicznie nieuzasadnione.
Stomatologia - plany i nadzieje 
Władze województwa uważają, że przejęcie spowoduje:

- rozwój wielospecjalistycznych poradni stomatologicznych dla dzieci;

- lepszą opiekę stomatologiczną nad dziećmi specjalnej troski, z upośledzeniem umysłowym i chorobami przewlekłymi;

- lepszą profilaktykę stomatologiczną, a szczególnie intensyfikację profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży;

- całodobową dostępność do usług stomatologicznych;

- unowocześnienie poradni dla dorosłych;

- umożliwienie korzystania przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną z zaplecza medycznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, szczególnie przy przeprowadzaniu zabiegów w znieczuleniu ogólnym (jest to istotne w leczeniu dzieci dotkniętych np. autyzmem oraz zespołem Aspergera);

- lepsze wykorzystanie potencjału Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w zakresie sterylizacji, diagnostyki radiologicznej oraz laboratoryjnej ;

- zdecydowaną poprawę warunków lokalowych Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej;

- współpracę specjalistów stomatologii oraz innych dziedzin medycyny w zwalczaniu powiązanych schorzeń (etiopatogenezy periodontologii należy szukać w mikrobiologii, immunologii czy genetyce).

Odpowiedzialni za funkcjonowanie ochrony zdrowia na terenie województwa Kujawsko Pomorskiego wskazują na fakt, że leczenie periodontologiczne może przynieść czynnościową poprawę statusu naczyniowo - sercowego. Lekarze periodontolodzy współpracują z: dermatologami, alergologami, gastroenterologiami, neurologami, immunologami klinicznymi, transplantologami i onkologami. Periodontolog często jako pierwszy rozpoznaje: białaczkę, cukrzycę, kolagenozy, liszaj płaski i wiele rzadkich zespołów chorobowych o symptomologii w jamie ustnej.

Przekształcenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dokonane będzie na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).