Stomatolog - a obniżka podstawowych stóp procentowych

08-11-2012, 06:42
Stomatolog może w dzisiejszych gazetach przeczytać, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe o stosunkowo niską wartość 0,25 pkt. proc. Referencyjna stopa procentowa spadła do 4,5 proc. Co to oznacza dla dentysty inwestora, obciążonego na przykład kredytem w wysokości kilkuset tysięcy złotych? Praktycznie nic.

Prawdą jest, że podstawowe stopy procentowe (referencyjna właśnie) mają wpływ na warunki, w oparciu o które banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym Panującą sytuacje opisuje WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate ). Wskaźnik ten  już jednak wcześniej obniżał się stopniowo, gdyż banki doskonale orientują się w sytuacji makroekonomicznej i zawczasu dostosowują ofertę do nie najlepszych nastrojów panujących wśród inwestorów. W efekcie stopniowe obniżanie się bankowych stóp procentowych można było zaobserwować już kilka miesięcy wcześniej.

Co nas czeka? Niższe spłaty rat kredytowych. O ile? Eksperci twierdzą - o kwoty symboliczne, nie większe niż o kilkadziesiąt złotych miesięcznie przy zadłużeniu rzędu 300 - 400 tys. zł rozłożonym na wiele lat.
Stomatolog może liczyć na tańszy kredyt?
Wraz z obniżką podstawowych stóp procentowych maleje atrakcyjność inwestowania w polskie papiery wartościowe, kapitał zagraniczny (głównie krótkoterminowy) opuszcza Polskę, wycofując zaangażowane tutaj środki spada popyt na złotego, spada jednocześnie kurs polskiej waluty.

Kredyty obciążające dentystę, a nominowane w walucie zagranicznej, stają się przez to droższe, bywa, że zmiany na rynku walutowym niwelują efekt obniżenia podstawowych stóp procentowych.
Stomatolog będzie miał wyższą wiarygodność kredytową
Przy mniejszym oprocentowaniu kredytów rośnie wiarygodność kredytowa pożyczających pieniądze. Przy rocznych przychodach na poziomie 50 70 tys. zł można założyć, że przy mniejszych stopach procentowych zdolność kredytowa zaciągającego kredyt wzrośnie od 35 tys. do nawet 50 tys. zł. Można się zatem starać o wyższy limit kredytu.
Kto zjada obniżkę stóp procentowych?
Banki z reguły dyskontują decyzje RPP o obniżce stóp, zwiększając poziom marży, a w wyniku tego  - oprocentowanie kredytów nie spada, albo nie spada tak jak należałoby się tego spodziewać. Skąd tendencja do podwyższania zarobku przez banki wobec nie najlepszych nastrojów na rynku? Właśnie te nastroje sprawiają, że banki próbują zminimalizować ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy, bo przy spowolnieniu gospodarczym wiarygodność inwestorów spada.
Więcej kupujących usługi dentystyczne?
Osoby gromadzące pieniądze na lokatach będą mniej skłonne do oszczędzania, a to dlatego, że warunki utrzymywania depozytów bankowych spadną. Brak bodźców do oszczędzania może spowodować większą skłonność do inwestowania. Teoretycznie tak, ale jednak każdy w mniej sprzyjającym dla gospodarki okresie będzie ograniczał wydatki, szczególnie że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski nie są optymistyczne.

Unijni analitycy ekonomiczni mówią o spadku dynamiki PKB dla Polski z 2,4 proc. w 2012 r. do 1,8 proc. w 2013 r. i ponownym przyspieszeniu do 2,6 proc. w 2014 r. Nie pomoże Polsce sytuacja w Niemczech, a więc u głównego partnera gospodarczego Polski. Trzeba pamiętać, że PKB strefy euro wzrośnie w w przyszłym roku do zaledwie 0,1 proc. (0,4 proc w skali całej UE).

Co zatem powinien pomyśleć dentysta, często właściciel gabinetu stomatologicznego i osoba obciążona kredytem inwestycyjnym? Z pewnością nie ulegać emocjom -  spokojnie to tylko obniżka podstawowych stóp procentowych.