Dentysta musi uważać na umowy ubezpieczeniowe

07-11-2012, 05:57
Lekarz dentysta, kupując polisę obejmującą pokrycie ewentualnych szkód, które mogą powstać po stronie medyka, o ile kontrola NFZ wykaże realne lub domniemane nieprawidłowości przy realizowaniu usług medycznych w ramach umowy kontraktowej - musi kilkakrotnie przeczytać taką umowę zanim zdecyduje się na jej zawarcie.

Okazuje się, że ubezpieczyciele, nawet ci, którzy blisko współpracują z samorządem lekarskim, tak konstruują umowy, aby nie brać odpowiedzialności za ewentualne roszczenia NFZ powstałe w wyniku kontroli u usługodawcy.

Najczęstszy zabieg to wprowadzenie zapisu w umowie ubezpieczeniowej, zgodnie z którym lekarz wystawiając na przykład receptę na lek refundowany z inną stawką refundacyjną niż ta uznana przez kontrolerów NFZ nie popełnia błędu z kategorii błędów umyślnych. Podobna zasada dotyczy pojęcia winy lekarza wynikającej z wypisaniem antybiotyku przed zrobieniem badań. Przypomnijmy jednak, że z obowiązku przeprowadzenia wcześniejszych badań analitycznych wycofał się minister zdrowia.

Zapis w umowie ubezpieczeniowej o błędach nieumyślnych ma uspokoić ubezpieczonego, ale nie powinno. Okazuje się bowiem, że wina chociażby nazywana przez ubezpieczyciela nieumyślną, a więc uznana za mniejszej rangi w kategorii wykroczeń, nie jest uwzględniana w warunkach umowy. Efekt jest taki, że stworzonej przez ubezpieczycieli kategorii "winy nieumyślnej" polisa nie obejmuje.

Przy takiej konstrukcji umowy ubezpieczeniowej jej wartość dla lekarza dentysty, który chciałby czuć się bezpiecznie przy realizowaniu usług w ramach kontraktu z NFZ, staje się iluzoryczna.

Ci, którzy mieli kontakt z tego typu produktami ubezpieczeniowymi przestrzegają innych, aby nie podpisywali podtykanych im przez ubezpieczycieli umów, które w żaden sposób nie chronią ich przed roszczeniami NFZ, o ile tylko inspektorzy Funduszu dojdą do przekonania, że publiczny płatnik doznał szkody w wyniku decyzji podejmowanych przez lekarza realizującego kontrakt.