Dentysta w wirze szkoleń

06-11-2012, 05:41
O ile lekarz dentysta w wirze pracy ma jeszcze czas na szkolenia, to te są szczególnie atrakcyjne, bo choć kosztują - to wyjątkowo mało w porównaniu do zakresu zagadnień, które obejmują. Temat przewodni to: Lekarz - przedsiębiorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży medycznej.

Nie trudno dociec, że szkolenia te kierowane są do lekarzy operujących na Mazowszu. Realizacja projektu rozpoczęła się na początku 2012 r. a skończy 31 grudnia 2013 r.

Szkolenia organizuje Naczelna Izba Lekarska, a dokładniej Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy.
Dentysta weźmie udział, ale nie każdy
W szkoleniu mogą wziąć udział lekarze dentyści, którzy wykonują pracę lub mieszkają w województwie mazowieckim, niezależnie od posiadanej specjalizacji i stopni naukowych, mający zarejestrowaną praktykę lekarską, ewentualnie są zatrudnieni w mikro przedsiębiorstwach lub małych przedsiębiorstwach. Połowa miejsc zarezerwowanych jest dla osób po 45 roku życia.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu oraz warsztatów, te zaś polegają na przeprowadzeniu dyskusji oraz pracy zespołowej.

Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia wynosi 20 osób, a minimalna - 4 osoby.

Dojazd i zakwaterowanie uczestnik opłaca we własnym zakresie.

Podczas szkoleń uczestnik ma zapewnione wyżywienie (obiad i kawę z przekąską).

Za udział w szkoleniu lekarz lub lekarz dentysta uzyskuje jeden punkt edukacyjny za godzinę zajęć.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Dentysta - szkolenia Koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika Wkład własny wymagany od uczestnika procent ceny szkolenia
Jak pracować z trudnym pacjentem wstęp do umiejętności komunikacyjnych?

236,11 zł

47,22 zł

   20
Techniki negocjacji- warsztaty

294,50 zł

58,90 zł

   20
Wystąpienia publiczne - warsztaty

571,48 zł

114,30 zł

   20
Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz pacjent

220,14 zł

44,03 zł

   20
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

182,64 zł

36,53 zł

   20
Jak rozpoznać uzależnienie i jak skutecznie pomagać uzależnionym (w tym swoim kolegom)?

281,69 zł

56,34 zł

   20
Asertywna komunikacja lekarzy

220,14 zł

44,03 zł

   20

 

Techniki negocjacji

Cel: doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie negocjacji. W trakcie kursu uczestnik pozna sposoby przygotowania się do negocjacji, techniki negocjacji. Kurs obejmuje praktyczny trening umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem rejestracji wideo i omawiania zarejestrowanych negocjacji przez uczestników i wykładowców.

Daty szkoleń:

17.11.2012; 30.11.2012; 08.12.2012; 15.12.2012

 

Jak rozpoznać uzależnienie i jak skutecznie pomagać uzależnionym (w tym swoim kolegom)?

Celem kursu jest nauczanie rozpoznawania uzależnień i sposobów pomocy uzależnionym. Wiedza lekarzy kierujących zespołem o uzależnieniach oraz o możliwościach fachowej pomocy sprzyja poprawie atmosfery w pracy i lepszej komunikacji, a także ułatwia podjęcie działań w celu wyleczenia uzależnienia.

Daty szkoleń:

10.12.2012

 

Asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacji lekarz-pacjent

Cel: zwiększenie świadomości wpływu własnego zachowania (sposobów interakcji z pacjentem) na przebieg kontaktów z pacjentami oraz efektywność procesu leczenia, poszerzenie repertuaru konstruktywnych zachowań w sytuacjach trudnych w relacji lekarz-pacjent, zrozumienie istoty własnych trudności i inspiracja do rozwoju osobistego w omawianym obszarze.

Daty szkoleń:

30.11.2012; 04.12.2012; 11.12.2012

 

Wystąpienia publiczne

Cel: doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych przydatnych w pracy zawodowej (profesjonalne zaprezentowanie prac naukowych, wyników badań, wykładów na konferencjach, kongresach itp.). Podstawową metodą prowadzenia zajęć jest trening umiejętności z wykorzystaniem rejestracji video i omawiania wystąpień przez uczestników i wykładowców.

Daty szkoleń:

22-23.11.2012; 1-2.12.2012; 6-7.12.2012; 13-14.12.2012

 

Asertywna komunikacja lekarzy

Cel: zachowanie dobrych stosunków w przyszłości, pozostawienie dobrego wrażenia i uniknięcie szkodliwych skutków agresji, uległości lub manipulacji. Wyćwiczenie przyjazno - stanowczych technik asertywnych pozwala zachować spokój podczas najtrudniejszej rozmowy (zarówno u osób niepewnych siebie, jak i dominujących zwiększa poczucie kontroli nad sytuacją i szacunek wobec siebie). Postawa asertywna zapewniając także szacunek otoczenia sprzyja satysfakcji z kontaktów społecznych i pracy zawodowej.

Daty szkoleń:

15.11.2012; 21.11.2012

 

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cel: uświadomienie lekarzom związku pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a umiejętnością identyfikowania źródeł stresu zawodowego i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przekazanie wiedzy o rozpoznawaniu wczesnych objawów zespołu wypalenia zawodowego, dostarczenie narzędzi i strategii zarządzania stresem oraz przedstawienie sposobu jak wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie szkolenia we własnej praktyce lekarskiej (wobec siebie i wobec pacjentów).

Daty szkoleń:

19.11.2012; 24.11.2012; 27.11.2012; 01.12.2012; 03.12.2012; 11.12.2012: 15.12.2012

 

Jak pracować z trudnym pacjentem - wstęp do umiejętności komunikacyjnych

Cel: kurs jest poznanie zagadnienia kompetencji miękkich na przykładzie komunikacji z tzw. "trudnym pacjentem" i budowanie pozytywnych postaw wobec tych kompetencji.

Lekarz, poza zdobytą podczas szkolenia wiedzą i umiejętnościami, będzie potrafił nazwać i ocenić swoje potrzeby w zakresie kompetencji miękkich i będzie umiał zaplanować swoją dalszą ścieżkę kształcenia w tym zakresie.

Daty szkoleń:

09.11.2012; 14.11.2012: 17.11.2012; 20.11.2012; 02.12.2012; 07.12.2012; 16.12.2012