Technik jak dentysta? Co na to resorty zdrowia i sprawiedliwości?

05-11-2012, 05:39
Nie milkną echa interpelacji poselskiej Zbigniewa Girzyńskiego (PiS), który

chciał wiedzieć czy możliwe jest nadanie technikom dentystycznym uprawnień do samodzielnego wykonywania protez bez pośrednictwa lekarza. Na pytanie odpowiedzieli ministrowie zdrowia i sprawiedliwości

Czytaj także: Czy technik dentystyczny mógłby samodzielnie oferować usługi pacjentom i dlaczego nie mógłby tego robić
Technik jak dentysta: Stanowisko MS
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zezwolenie technikom dentystycznym samodzielnego wykonywania ruchomych protez bez pośrednictwa lekarza, nie było jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych.

Resort przedstawił dwa projekty ustaw deregulujących dostęp do zawodów, jednak profesje podlegające Ministrowi Zdrowia będą przedmiotem trzeciej ustawy deregulacyjnej, której szczegółowe rozwiązania nie zostały jeszcze ustalone wyjaśnia Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednocześnie przyznaje, że konsultacje w tej sprawie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Technik jak dentysta: Stanowisko MZ
Również odpowiedź resortu zdrowia nie zwiastuje przełomowych decyzji. Reprezentujący urząd podsekretarz stanu Krzysztof Chlebus, przypomniał, iż osoby wykonujące zawody medyczne, w tym zawód technika dentystycznego, wykonują je w oparciu o wiedze i umiejętności nabyte w toku kształcenia. W związku z tym kwalifikacje techników dentystycznych powinny zostać odzwierciedlone w powierzonym zakresie obowiązków. Obecny stan prawny zakłada, że są to:

- wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,

- wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,

- naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,

- obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Krzysztof Chlebus poinformował także, że zasady funkcjonowania współpracy technika dentystycznego z lekarzem dentystą w podmiotach leczniczych, regulują wewnątrzzakładowe regulaminy pracy. Zdaniem resortu zdrowia, lekarz świadczący usługi stomatologiczne z zakresu protetyki indywidualnej praktyki lekarsko-dentystycznej, ma prawo wyboru technika dentystycznego, z którym podejmie współpracę. Warunki współpracy pomiędzy nimi określa umowa cywilno-prawna.