Sprzęt stomatologiczny: pantomogram w 3D

02-11-2012, 07:27
Fakt, że pantomogram umożliwia diagnostykę wad zgryzu sprawia, że tego typu sprzęt stomatologiczny jest wprost niezbędny do pomiarów i oceny głównie w ortodoncji i protetyce stomatologicznej. Dlatego właśnie tak jest istotne, aby dawka promieniowania generowana podczas badania była niska. Zapewnia to GXDP-700.

Seria GXDP-700 ma budowę modułową. Dzięki temu właściciel gabinetu nie musi od razu kupować najdroższej wersji. Kolejne moduły można dokupywać wraz z rozwojem placówki stomatologicznej.

Możliwości są takie:

GXDP-700 - system obrazowania panoramicznego

GXDP-700 C - system obrazowania panoramicznego i cefalometrycznego

GXDP-700 S - system obrazowania panoramicznego i 3D CBCT

GXDP-700 SC - system obrazowania panoramicznego, cefalometrycznego i 3D CBCT

Zamawiający urządzenie może wybrać wersję z jednym sensorem stosowanym do wykonywania obrazów panoramicznych i kefalometrycznych. Wersja z dwoma sensorami przyspieszy tok pracy urządzenia.

System pozwala na automatyczną zamianę sensorów 2D/3D, które umożliwiają szybkie przejście z trybu uzyskiwania obrazów 3D na panoramiczne (i na odwrót).

Obrazy 3D zapewniają informacje, niezbędne do postawienia rozpoznania i określenia optymalnego przebiegu leczenia m.in. w przypadku: ekstrakcji, leczenia endodontycznego, leczenia ortodontycznego, osadzania implantów.

Szybki, prosty i wiarygodny obraz możliwy jest m.in. dzięki wykorzystaniu techniki laserowej przy pozycjonowaniu głowy pacjenta, ale nie tylko, gdyż stabilny układ zapewnia także ergonomiczna podpora głowy (regulowana w szerokim zakresie) oraz druga podpórka - pod brodę.

Po ustawieniu pacjenta wykonuje się dwa prostopadłe zdjęcia przy ekstremalnie małej dawce promieniowania. Obraz wyświetlany jest na ekranie dotykowym. Dzięki temu łatwo można ustawić cel na interesującym lekarza dentystę obszarze. W tym celu należy przesunąć celownik (krzyż nitek), tak żeby wskazywał pożądane położenie i wówczas rozpocząć skanowanie.

Sprzęt stomatologiczny GXDP-700 - podstawowe dane
Wymiary skanowanych zdjęć: 61 mm (h) x 41 mm (d), 61 mm (h) x 78 mm (d)

Czas badania: 10 - 20 s.

Czas pulsacyjnej ekspozycji: 2,34 12,5 s.

Rozmiar piksela: 200 m