Wiceprezes NRL pyta Rzecznika Praw Pacjenta o zażalenia na dentystów

31-10-2012, 16:01
Dr Anna Lella, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL zwróciła się do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej z pytaniem, czy dane pojawiające się w niektórych mediach, a dotyczące licznych zażaleń na stomatologów, pochodzą z biura RPP.

List zaczyna się od wykazu mediów, które powołując się na statystykę rzecznika praw pacjenta, opublikowały informację o tym, że w 2012 r. zgłoszono ponad 3 tysiące zażaleń na pracę dentystów realizujących usługi w ramach NFZ. Wśród portali branżowych został wymieniony także infoDENT24.pl. Tymczasem w materiałach zamieszczanych na stronach infoDENT24.pl nigdy nie pojawiła się informacja o skargach pacjentów dotyczących nieprawidłowości w leczeniu stomatologicznym, które kierowane były do RPP. O tym, że taka informacja widniała kilka dni temu w mediach wiedzieliśmy, ale temat ten z całą pewnością nie był nigdy i w jakiejkolwiek formie prezentowany przez infoDENT24.pl. Wystąpiliśmy do NRL o wyjaśnienie sytuacji.

Wiceprezes NRL zwróciła się do Krystyny Barbary Kozłowskiej z prośbą o potwierdzenie, czy dane o skargach rzeczywiście pochodzą z Biura Rzecznika Praw Pacjenta i czy mają oficjalny charakter.

W powoływanych materiałach jako najczęściej stawiane dentystom zarzuty podawano:

1. Długie kolejki oczekiwania na świadczenie stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Odmowa przyjęcia w trybie nagłym (ekstrakcja, zabezpieczenie zęba w warunkach bólu).

3. Nieuzasadnione obciążanie ubezpieczonych pacjentów kosztami realizacji procedury.

4. Wadliwość wykonania procedury i pojawienie się powikłań.

5. Pozostawienie w kanale zębowym ciała obcego (np. odłamek wiertła).

6. Odmowa realizacji świadczenia gwarantowanego.

7. Zastosowanie złej jakości materiałów stomatologicznych.

8. Odmowa poprawienia wadliwie udzielonego świadczenia.

9. Wykonywanie procedur medycznych bez zachowania zasad aseptyki.

10. Nieetyczne zachowanie lekarza stomatologa."

Szefowa Komisji Stomatologicznej NRL prosi RPP o przekazanie dodatkowych informacji , w szczególności sposobu weryfikacji zarzutów oraz informacji ile z wymienionych spraw znalazło potwierdzenie (w ilu przypadkach rzeczywiście stwierdzono naruszenie praw pacjenta).

Wiceprezes NRL poprosiła o pilne potraktowanie sprawy: Rozpowszechnianie przez media informacji ograniczającej się do liczby skarg, bez podania danych na temat ich faktycznej zasadności, nie powinno mieć miejsca, ponieważ tego rodzaju informacja nie oddaje w sposób wyczerpujący istniejącego stanu rzeczy. czytamy w liście.

Cały list do Rzecznika Praw Pacjenta