PES w toku, wyniki gorsze niż wiosną

31-10-2012, 05:34
Trwa Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego (w kolejności ustalonej przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi).

Za wcześnie na podsumowania wyników osiąganych przez lekarzy dentystów, chociaż z porównania rezultatów obecnej sesji i sesji wiosennej wynika, że przy takiej samej liczbie zdających - teraz więcej jest ocen niedostatecznych z testów niż wiosną. Wynik: 19 (PES jesień)  i 12 (PES wiosna).

Szczegółowe wyniki zakończonych egzaminów testowych (nie wszystkie zostały przeprowadzone) podajemy poniżej.

Stomatologia zachowawcza: jesień 2012/ wiosna 2012

Zdających 17/28

Oceny:

niedostateczne 5/2

dostateczne 3/10

dobre 9/16

 

Stomatologia dziecięca: jesień 2012/ wiosna 2012

Zdających 12/12

Oceny:

niedostateczne 8/5

dostateczne 3/3

dobre 1/4

 

Protetyka stomatologiczna: jesień 2012/ wiosna 2012

Zdających 30/23

Oceny:

niedostateczne 6/4

dostateczne 18/10

dobre 6/9

 

Periodontologia: jesień 2012/ wiosna 2012

Zdających 11/8

Oceny:

niedostateczne 0/1

dostateczne 3/4

dobre 8/3

PES obejmuje zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.

Przypomnijmy, że CEM organizuje PES dwa razy do roku: w sesji wiosennej od 1 marca do 30 kwietnia oraz w sesji jesiennej od 1 października do 30 listopada.

Terminy składania dokumentów: do 31 grudnia poprzedniego roku w ramach sesji wiosennej oraz do 31 lipca (sesja jesienna).

Zgłoszenie uczestnictwa w PES powinno być przekazane w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) www.cem.edu.pl. Lekarz, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji, po wypełnieniu i podpisaniu wniosku składa go

- albo w centrach zdrowia publicznego urzędów wojewódzkich (wykaz w załączeniu),

- albo w jednostce ministra obrony narodowej,

-  albo w jednostce ministra administracji i spraw wewnętrznych.

 

Patrz także m.in.:

Czas na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (terminy i formalności)

Specjalizacje lekarsko - dentystyczne w okresie zmian