Dowiesz się ile energii zużywa sprzęt stomatologiczny

30-10-2012, 05:33
Wprawdzie większość producentów i dystrybutorów sprzętu stomatologicznego od dawna informuje o poziomie zużycia energii czy hałasu swoich produktów, jednak niedługo te informacje lekarz będzie miał praktycznie pod ręką. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał właśnie ustawę o obowiązku etykietowania produktów wykorzystujących energię. Czy zachęci to lekarzy do oszczędzania?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek dołączania do produktów wykorzystujących energię etykiet i kart produktu sporządzonych w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu. Obowiązkowe etykietowanie produktu ma przede wszystkim zapewnić racjonalne zużycie energii.

Etykieta będzie miała formę nalepki lub tabliczki zawierającej informacje m.in. o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez produkt.

Wprowadzony będzie też obowiązek informowania o klasie energetycznej produktów wykorzystywanych w reklamie - w prasie, telewizji, czy w internecie.

Zastosowanie nowych przepisów przez producentów i dystrybutorów będzie monitorował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Funkcje kontrolne powierzone będą wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.