Początkujący stomatolog łatwiej dostanie kredyt

29-10-2012, 05:45
O ile wszystko pójdzie po myśli prezydenta Bronisława Komorowskiego już w listopadzie 2012 r. osoby rozpoczynające karierę zawodową napotkają mniejsze restrykcje w dostępie do kredytów bankowych. To dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcieliby posiłkować się kredytem przy uruchamianiu gabinetu dentystycznego. Kwoty tego typu kredytów nie są jednak imponujące.

Warunki otrzymania kredytu nie są wygórowane - co najmniej półroczny okres posiadania rachunku bankowego z zaewidencjonowanymi przepływami pieniężnymi. Wówczas to w trybie uproszczonym będzie można otrzymać kredyt do 11 tys. zł. Ci co prowadzą rachunek bankowy przez co najmniej rok - będą mogli dostać, oczywiście bez uciążliwych zabezpieczeń, 21 tys. zł.

Tego typu zasady dotyczyłyby osób uruchamiających działalność gospodarczą i zatrudnionych na umowę czasową.

W połowie października prezydent Bronisław Komorowski, zwrócił się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka o weryfikację rekomendacji dla banków tak, aby ułatwić dostęp do kredytów i poręczeń dla małych i średnich firm oraz osób z czasowymi umowami o pracę.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem