Normalnieją rozliczenia podatkowe, bez podwójnej zaliczki za listopad

26-10-2012, 23:00
Podatek za grudzień można będzie zapłacić na dwa sposoby:

Dobra wiadomość dla większości prowadzących gabinety stomatologiczne. Nie będzie w listopadzie 2012 r. podwójnej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Tę grudniową będzie można zapłacić do 20 stycznia 2013 r., a kto do tego czasu zdąży z rocznym zeznaniem podatkowym - zaliczki za grudzień oczywiście płacić nie będzie musiał.

Dotychczas było inaczej, i dodajmy niekorzystnie dla wielu prowadzących firmy. Płatność zaliczki grudniowej była uzależniona nie od rzeczywistego dochodu grudniowego, ale od listopadowego.

Duży dochód w listopadzie oznaczał dotychczas taką samą zaliczkę na podatek dochodowy w grudniu. Bywało zatem, że firmy nadpłacały podatek, w efekcie ponosiły większe koszty podatkowe (do czasu złożenia rocznego rozliczenia, a precyzyjniej do chwili zwrotu urzędu skarbowego ewentualnej nadpłaty, a na to urząd skarbowy ma aż trzy miesiące).

Takie same zasady dotyczyć będą zaliczek kwartalnych (płatne do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka). Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik będzie wpłacał do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnik nie będzie jednak zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (lub za kwartał), jeżeli przed 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe i rozliczy podatek z niego wynikający.

- uregulować zaliczkę na podatek za grudzień (do 20 stycznia 2013 r.)

przedsiębiorcy, którzy na koniec roku podatkowego mają dług wobec fiskusa, wpłacając zaliczkę za grudzień (do 20 stycznia), mogą wstrzymać się z uiszczeniem niedopłaty rocznego podatku do końca kwietnia - czyli do czasu, w którym muszą złożyć w terminie zeznanie roczne (niedopłata może częściej wystąpić w przypadku przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem za pomocą zaliczek uproszczonych);

- złożyć zeznanie roczne (do 20 stycznia 2013 r.) i w tym samym czasie rozliczyć się z fiskusem już z całego, rocznego podatku

to rozwiązanie będzie się opłacać przedsiębiorcom, którzy spodziewają się nadpłaty rocznego podatku (na przykład z powodu uwzględnienia ulg podatkowych, czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem).