Co NFZ wie o specjalistycznych usługach stomatologicznych

26-10-2012, 04:29
Czy świadczenia udzielane przez stomatologa należy zaliczać do: specjalistycznych, wysokospecjalistycznych, czy są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej - jeśli realizuje je lekarz stomatolog bez specjalizacji (II stopnia) pyta jeden ze świadczeniodawców.

NFZ zgadza się, że w przypadku lekarzy dentystów wątpliwości budzi określenie świadczenie specjalistyczne żeby rozwiązać ten problem trzeba sięgnąć do zapisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta mówi, że ambulatoryjna opieka zdrowotna to udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych (a więc dotyczy także leczenia stomatologicznego) - art. 5. pkt .1.

Z kolei art. 5. pkt. 36 określa jako świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny, z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie podstawowa opieka zdrowotna to świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 5 . pkt 27).

NFZ nie mówi tego wprost, ale skoro w jego ocenie:

- leczenie stomatologiczne zalicza się do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

- podstawowa opieka zdrowotna udzielana jest w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (tutaj znajdują się usługi stomatologiczne),

- do świadczeń specjalistycznych nie zalicza się świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a więc także stomatologicznych.