Wkrótce będą dostępne wnioski o przystąpienie do LDEK

19-10-2012, 04:47
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zapowiada, że do końca października 2012 r. uruchomi system składania wniosków o przystąpienie do pierwszego Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Zainteresowani muszą wykazać zarazem cierpliwość, jak i czujność.

Okazuje się bowiem, że osoba zamierzająca przystąpić do LDEK musi wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM:

- do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest egzamin –(w przypadku egzaminów wyznaczonych na I połowę lutego);

- do 30 czerwca roku kalendarzowego (w przypadku egzaminów wyznaczonych na I połowę września).

Po raz pierwszy Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) będzie przeprowadzony w I połowie lutego 2013 r.

Szczegóły związane z organizacją i przeprowadzeniem określa rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U.12.903 z 8 sierpnia 2012 r.).

Informacje dotyczące organizacji LEK/LDEK będą zamieszczane na stronie internetowej CEM.