Wybory samorządu lekarskiego znamy (napięty) kalendarz prac rad okręgowych

12-10-2012, 04:24
Do 31 grudnia 2012 rady okręgowe powinny podjąć uchwały o utworzeniu rejonów wyborczych, ustaleniu liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata

Do końca roku rady okręgowe muszą określić również minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego. Przyszły rok będzie wyjątkowo napięty ich członków. Dla wszystkich ważną informacją jest fakt, iż po raz pierwszy na delegatów na Zjazd będzie można głosować korespondencyjnie.